27η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 633d423470128e28a8fd7063 στις 05/10/22 11:59ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α ΣΔ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω ΝOIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 5.Οκτωβρίου.2022 30η/2022έ κ τ α κ τ η σ υ ν ε δ ρ ί α σ […]

Όλο το άρθρο

29η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 30/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/2022   29η/2022 τακτική συνεδρίαση Τρίτη  4.10. 2022     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ. v  τους προέδρους των κοινοτήτων   […]

Όλο το άρθρο

28η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 16/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/2022   28η/2022 τακτική συνεδρίαση Τρίτη  20.09. 2022     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ. v  τους προέδρους των κοινοτήτων   […]

Όλο το άρθρο

27η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 16.Σεπτεμβρίου.2022 27η/2022 έκτακτη συνεδρίαση   Παρασκευή  16η Σεπτεμβρίου 2022   Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως* * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. […]

Όλο το άρθρο

25η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 29.Αυγούστου.2022 25η/2022 έκτακτη συνεδρίαση   Τρίτη  30η Αυγούστου 2022   Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο […]

Όλο το άρθρο

24η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 25/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2022 Aριθ. Πρωτ.  13121 24η/2022 Έκτακτη  συνεδρίαση Πέμπτη  25.8. 2022     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ. v  τους προέδρους των […]

Όλο το άρθρο

23η/2022 NEA Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 12/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2022   23η/2022 τακτική συνεδρίαση μετά από αναβολή της12ης/8/2022 Τρίτη   16.08. 2022     ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ. v  […]

Όλο το άρθρο

23η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 8/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2022   23η/2022 τακτική συνεδρίαση Παρασκευή  12.08. 2022     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ. v  τους προέδρους των κοινοτήτων   […]

Όλο το άρθρο

22η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 27.Ιουλίου.2022 Aριθ. Πρωτ.  11590 22η/2022 έκτακτη συνεδρίαση   Τετάρτη 27η Ιουλίου 2022   Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) […]

Όλο το άρθρο

20η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 14.Ιουλίου.2022 20η/2022 έκτακτη συνεδρίαση   Πέμπτη  14η Ιουλίου 2022   Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) […]

Όλο το άρθρο