33η/2021 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 14/10/2021   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  13782 ΗΜ/ΝΙΑ:  14.10.21   33η/2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021   Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο […]

Όλο το άρθρο

32η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 8.Οκτωβρίου.2021   32η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη  12η Οκτωβρίου 2021     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων   Παρακαλούμε […]

Όλο το άρθρο

31η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 30.Σεπτεμβρίου.2021 Αρ. Πρωτ.:12828 Ημ/νία: 30/09/21 31η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα  4η Οκτωβρίου 2021     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους […]

Όλο το άρθρο

30η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 24.Σεπτεμβρίου.2021 Αρ. Πρωτ. : 12153 Ημ/νία : 23/09/21   30η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο Ø  […]

Όλο το άρθρο

28η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 2.Σεπτεμβρίου.2021     28η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων   […]

Όλο το άρθρο

27η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128c25aed1fdb9e6c470504 στις 27/08/21 13:48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κιάτο 27.Αυγούστου.2021 27η/2021 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 31η Αυγούστου […]

Όλο το άρθρο

26η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 19.Αυγούστου.2021     26η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα 23η Αυγούστου 2021     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων   […]

Όλο το άρθρο

23η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   23η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 3  Αυγούστου 2021     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων   Παρακαλούμε για τη συμμετοχή […]

Όλο το άρθρο

21η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   21η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 Κιάτο    08/07/2021 αρ. πρωτ.:   7030         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο v  προς τους αρμόδιους […]

Όλο το άρθρο

20η/2021 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   20η/2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 Κιάτο 30/06/2021 αρ.  πρωτ.: …6619… Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο […]

Όλο το άρθρο