2η/2021 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   2η/2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 Κιάτο 28/01/2021 αρ. πρωτ.: …789…..     Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο […]

Όλο το άρθρο

1η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   1η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 26 Ιανουαρίου  2021 Κιάτο 22/01/2021 αριθ. πρωτ.: 592     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο   Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, […]

Όλο το άρθρο

36η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   36η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 Κιάτο 23/12/2020 αρ. πρωτ.: 13505     Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο […]

Όλο το άρθρο

35η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   35η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου  2020 Κιάτο 14/12/2020 αριθ. πρωτ.: 13031     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο v  προς τους προέδρους Κοινοτήτων   […]

Όλο το άρθρο

34η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 8 Δεκεμβρίου  2020 Κιάτο 04/12/2020 αριθ. πρωτ.: 12647     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο v  προς τους προέδρους Κοινοτήτων 1.Λαύκας […]

Όλο το άρθρο

33η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   33η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 Κιάτο 02/12/2020 αρ. πρωτ.:  12521     Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Σώκος Δημήτριος Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη […]

Όλο το άρθρο

32η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   32η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή 27 Νοεμβρίου  2020 Κιάτο 23/11/2020 αριθ. πρωτ.: 12091     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο         […]

Όλο το άρθρο

31η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   31η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα  16 Νοεμβρίου 2020 Κιάτο 12/11/2020 αριθ. πρωτ.: 11727 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο Και τους Προέδρους των Κοινοτήτων: 1.- […]

Όλο το άρθρο

30η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   30η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή   6 Νοεμβρίου  2020 Κιάτο 2/11/2020 αριθ. πρωτ.: 11309     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο   Παρακαλούμε για τη […]

Όλο το άρθρο

29η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   29η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 Κιάτο 29/10/2020 αρ. πρωτ.:  …11062…       Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Σώκος Δημήτριος Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο […]

Όλο το άρθρο