1η/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (08-04-2022)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                               1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                               2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                               3.- Σαρχάνη   Κων/νο                               4.- […]

Όλο το άρθρο

10η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κιάτο   10-12-2021 Αριθ. πρωτ. 17722     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ            10ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-12-2021) ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                               1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                               2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

7η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

7ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (13-7-2021) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 8-7-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 7079 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 ) Π Ρ Ο Σ: Α.- Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1.- Σκαρμούτσο Νικόλαο 2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική 3.- Σαρχάνη Κων/νο 4.- Σώκο Δημήτριο 5.- Γκούμα […]

Όλο το άρθρο

6η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

6ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (5-7-2021)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιάτο      1-7-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            Aριθ. Πρωτ. 6683 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                     1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                                     2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

5η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

5ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (28-6-2021)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιάτο      24-06-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           Aριθ. Πρωτ. 6415 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                     1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                                     2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

3η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (24-5-2021)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιάτο       20-05-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           Aριθ. Πρωτ. 3035 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                     1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                                     2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

2η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

2ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (16-3-2021)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιάτο       12-3-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           Aριθ. Πρωτ.  2558 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                     1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                                     2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

12η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

12ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (15-12-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  10-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 12874 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                                                                       1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                                     2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                                     3.- […]

Όλο το άρθρο

11η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

11ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (10-11-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  6-11-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 11418 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                                                                       1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                                     2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                                     3.- […]

Όλο το άρθρο