Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                                  Αριθμ. πρωτ: 6932         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ημ/νία:12-4-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής   Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους      Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις […]

Continue Reading

5η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                5ην    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 03-04-2023)     Aριθ. Πρωτ.  6024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ημερομηνία  30-03-2023                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                               1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                               2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα […]

Continue Reading