Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αριθμ. πρωτ:19216 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ημ/νία:01-12-2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης   Κοιν:     1. κ. Δήμαρχο, 2. κ. κ. Αντιδήμαρχοι, 3. οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Δήμου, 4. οι Πρόεδροι […]

Continue Reading

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αριθμ. Πρωτ:17256 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ημ/νία: 03/12/2021 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης   Κοιν:     1. κ. Δήμαρχο, 2. κ. κ. Αντιδήμαρχοι, 3. οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Δήμου, […]

Continue Reading

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                        Κιάτο   19-4-2021                                                                                                                   Αριθ πρωτ: 3763 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης   Κοιν:     1. κ. Δήμαρχο, 2. κ. κ. Αντιδήμαρχοι, 3. οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Δήμου, 4. […]

Continue Reading

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αριθ πρωτ: 15898 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠρος :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΚοιν:    1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης […]

Continue Reading

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 09 Ιουνίου 2016 Κιάτο 10 Ιουνίου 2016 Αριθ πρωτ: 8530 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν:    1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί […]

Continue Reading

Πρακτικό Ματαίωσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 3/09-06-2016Στο Κιάτο σήμερα στις 09 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Μυττά Αντιδημάρχου  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  και Αναπληρωτή Δημάρχου σύμφωνα με την αριθ. 325/2015 Απόφαση Δημάρχου  (ΑΔΑ:6496Ω1Θ-Ε7Π ) σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του […]

Continue Reading

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 09 Ιουνίου 2016 Αριθ πρωτ: 8436 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  10 Ιουνίου […]

Continue Reading

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 31 Μαΐου 2016 Αριθ πρωτ: 7681 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  09 Ιουνίου […]

Continue Reading