Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                        Κιάτο   19-4-2021                                                                                                                   Αριθ πρωτ: 3763 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης   Κοιν:     1. κ. Δήμαρχο, 2. κ. κ. Αντιδήμαρχοι, 3. οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Δήμου, 4. […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αριθ πρωτ: 15898 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠρος :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΚοιν:    1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 09 Ιουνίου 2016 Κιάτο 10 Ιουνίου 2016 Αριθ πρωτ: 8530 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν:    1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί […]

Όλο το άρθρο

Πρακτικό Ματαίωσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 3/09-06-2016Στο Κιάτο σήμερα στις 09 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Μυττά Αντιδημάρχου  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  και Αναπληρωτή Δημάρχου σύμφωνα με την αριθ. 325/2015 Απόφαση Δημάρχου  (ΑΔΑ:6496Ω1Θ-Ε7Π ) σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 09 Ιουνίου 2016 Αριθ πρωτ: 8436 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  10 Ιουνίου […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 31 Μαΐου 2016 Αριθ πρωτ: 7681 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  09 Ιουνίου […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 16 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ πρωτ: 1952 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 25 Ιανουαρίου 2016 Αριθ πρωτ: 875 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου3.Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων. Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 11 Νοεμβρίου 2015 Αριθ πρωτ: 19838Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν: 1.Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου3.Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων. Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 19 -7-2013Αριθ. πρωτ: 19954 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς : -Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κοιν: 1- Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου2-Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων. Σας καλούμε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 […]

Όλο το άρθρο