Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 430.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης: 24/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 201661

Όλο το άρθρο

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου ” kiato.gov.gr” οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και παραχωρεί τη συγκατάθεσή […]

Όλο το άρθρο

Αντιδήμαρχοι

Με τις 29, 32, 33, 218/2017 και 25, 63/2018 Αποφάσεις Δημάρχου ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής: Μυττάς Ιωάννης του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/3/2018 έως και 31/8/2019 για θέματα Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, […]

Όλο το άρθρο

Τοπικά Συμβούλια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ) 1.             ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 6945-755559   2.             ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6973-369535   3.             ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6970-889512   4.             ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6977-787612   5.            ΤΣΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27420-27111       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 1.             ΒΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6944-338008 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2.             ΝΤΑΓΙΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6936-924304   3.            ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ […]

Όλο το άρθρο
tsianos-giannis

Τσιάνος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθημερινότητας

   Ορίζουμε τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής: Τον κ. Τσιάνο Ιωάννη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, με θητεία από 01/11/2013 έως και 31-08-2014, υπεύθυνο για θέματα Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και του μεταβιβάζουμε όλες τις […]

Όλο το άρθρο
Karadimas-Vlasis

Καραδήμας Βλάσιος, Αντιδήμαρχος Φενεού

Ορίζουμε τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων και του μεταβιβάζουμε : Τον κ. Καραδήμα Βλάσιο του Παναγιώτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, με θητεία από 01/11/2013 έως και 31/08/2014, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, […]

Όλο το άρθρο
Theleritis-Giorgos-

Θελερίτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Στυμφαλίας

Ορίζουμε τον κ. κ. Θελερίτη Γεώργιο του Αλεξίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, με άμισθη θητεία από 1/1/2013 έως και 31/8/2014 υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από […]

Όλο το άρθρο
Sotiropoulos-Ioannis

Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Ορίζουμε Τον κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, με θητεία από1/1/2013 έως και 31/12/2013, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών, Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του. Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται […]

Όλο το άρθρο

Μπούκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Διαφάνειας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Ορίζουμε τον κ. Μπούκη Γεώργιο του Μάρκου,Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, με θητεία από1/1/2013 έως και 31/12/2013, υπεύθυνο για θέματα:   Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Διαφάνειας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,  και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.   Στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα […]

Όλο το άρθρο