ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 417.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 13/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α:192413

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                                                                               ΑΔΑ: 6ΚΦΠΩ1Θ-Φ3Υ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΚΙΑΤΟ 12-7-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              Α.Π. 10542 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων     Ο Δήμαρχος Σικυωνίων   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 6ΓΙΩΩ1Θ-ΓΧΡ Α.Π. 9345/24.6.2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ 5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΟΣ- ΚΙΑΤΟΥ».   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοπρασία με έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την […]

Όλο το άρθρο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

                                             ΑΔΑ:Ψ9ΙΘΟΚ3Ξ-ΒΥ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                    Κιάτο 23-6-2022                                                             ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     Αριθμ. πρωτ: 121                                                  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων –N. Κορινθίας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κιάτο     23-12-2021 Αριθ. πρωτ. 18691       Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200        Προς:    1.  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»     ,                       25ης Μαρτίου 11                      Τ.Κ. 20 200-Κιάτο                            Τηλ.:  27420 25000                            E–mail:  info@pistevos.gr 2.  «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.» […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κιάτο   23-12-2021   Αριθ. πρωτ: 18627       Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200        Προς:    1.    «KETEM A.E.»     ,                         Σαρανταπηχιώτικα, Δερβένι                        Τ.Κ. 20009                               Τηλ.: 27430 52047,30018                               E-mail: ketemmougios@gmail.com 2.   «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ   & ΣΙΑ […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Τ.Κ. 20200 Τηλ.            : 2742 3 60100 E-mail         : d-sikyon@otenet.gr   Κιάτο : 22-12-2021 Αρ. Πρωτ.: 18482 Προς : ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 45 Τ.Κ. 20 200 ΚΙΑΤΟ Τηλ. 2742026706 Email : t_magaf@otenet.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:   […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την εκτέλεση έργου

                          ΑΔΑΜ: 21PROC009762191  2021-12-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   Κιάτο    16-12-2021     Αριθ. πρωτ.: 18106         Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200        Προς:    1.   «KETEM A.E.»     ,                        Σαρανταπηχιώτικα, Δερβένι                       Τ.Κ. 20009                              Τηλ.: 27430 52047,30018                              E-mail: […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την εκτέλεση έργου

ΑΔΑΜ: 21PROC009766517   2021-12-16   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   Κιάτο    16-12-2021   Αριθ. πρωτ.:  18140       Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200        Προς:   κ. Ζάρκο Ευάγγελο                      Μεγ. Αλεξάνδρου               Τ.Κ. 20200-Κιάτο                      Τηλ.: 6944711096                      Ε-mail: vouzou@gmail.com     Τηλ.            : […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την εκτέλεση έργου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   Κιάτο  15/12/2021     Αριθ. πρωτ.:  18028         Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200        Προς:   κ. Ζάρκο Ευάγγελο                      Μεγ. Αλεξάνδρου               Τ.Κ. 20200-Κιάτο                      Τηλ.: 6944711096                      Ε-mail: vouzou@gmail.com     Τηλ.            : […]

Όλο το άρθρο