ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση.: Γ. Γεννηματά 2                      ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Κ.             : 20200 Τηλ.             : 2742360152-2742360158 Fax              : 2742021103 Πληροφ.      : Ε. Σαρχάνης- Ν. Τσήρος                          – Ι. Τσιοκάρας     Κιάτο 12-03-2021 Αριθ. Πρωτ.: 2550       […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 13-01-2021 ΔΗΜΟΣ       ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.  290 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Κιάτο  13 Ιανουαρίου 2021 ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                           Αριθ. Πρωτ:  274 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη Την με αριθ. 361/02-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού ΕΠΤΑ (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       Κιάτο      15-12-2020 Αρ. Πρωτ.:  13106 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ               «ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» CPV 45233120-6   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Κιάτο 27/11/2020 ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 12316     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει την διεξαγωγή Ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων», CPV: 71335000-5, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Κιάτο  06 Οκτωβρίου 2020 ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                           Αριθ. Πρωτ: 10047 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ.254/28-9-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, θα προβεί […]

Όλο το άρθρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ » (CPV 45212224-2)   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση.: Γ. Γεννηματά 2                      ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Κ.             : 20200 Τηλ.             : 2742360152-2742360158 Fax              : 2742021103 Πληροφ.      : Ε. Σαρχάνης- Ν. Τσήρος                          – Ι. Τσιοκάρας     Κιάτο 14-09-2020 Αριθ. Πρωτ.: 8978     […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Για να κατεβάσετε τον πίνακα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κιάτο  21/08/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 7638 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων     Ο Δήμαρχος Σικυωνίων   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 […]

Όλο το άρθρο