Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 1.600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης: 30/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 205405

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ’) ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΜΝΗ ΑΜΠΕΛΙΑ¨ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)»

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ’) ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΜΝΗ ΑΜΠΕΛΙΑ¨ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)», προϋπολογισμού μελέτης  587.385,05€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 21/2022) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 194347

Όλο το άρθρο

Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2024-2025 και θέρμανσης για το έτος 2024 του Δήμου Σικυωνίων

Διακήρυξη Παράρτημα I -Τεχνική Έκθεση Παράρτημα II – Προϋπολογισμός Παράρτημα III – ΕΣΥ Παράρτημα IV – Σημεία Παράδοσης Πετρελαίου Θέρμανσης Παράρτημα V –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα VI – ΕΕΕΣ Παράρτημα VII – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων¨

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 1.030.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης: 6/2022) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204261

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2023 Ν.Π.Δ.Δ. ¨Η ΜΗΚΩΝΗ¨ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 10/12/2023 έως και 19/12/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,  για την υλοποίηση της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024» Ημερομηνίες υποβολής […]

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων-2ος Ειδικός Προϋπολογισμός¨

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», προϋπολογισμού μελέτης 2.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης: 7/2020) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204260

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αρδευτικά έργα Κοινοτήτων Ψαρίου & Κυλλήνης Δήμου Σικυωνίων”

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ & ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 2.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 34/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204258

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 1.855.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 35/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 204257

Όλο το άρθρο