ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ             ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                            Αριθ. Πρωτοκόλλου  76/13-03-2023 (Για μίσθωση  κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας)      Η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση του κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λυκειακών Τάξεων […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αρ. Πρωτ.: 4530 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Ημ/νία:14/03/2023 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Διακηρύσσει ότι:     Θα διεξαχθεί φανερή, προφορική, πλειοδοτική, επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού ακινήτου, επιφανείας 79,19 τ.μ.  που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου και θα χρησιμοποιηθεί ως «καφενείο-ψησταριά-σνακ μπαρ», […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΔΑ: 9ΤΩΜΩ1Θ-ΠΦ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κιάτο 2-3-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 3741 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 2 του […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αρ. Πρωτ.: 1679 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Ημ/νία:01/02/2023 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Διακηρύσσει ότι:     Θα διεξαχθεί φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού ακινήτου, επιφανείας 79,19 τ.μ.  που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου και θα χρησιμοποιηθεί ως «καφενείο-ψησταριά-σνακ μπαρ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ […]

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 340.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης: 23/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 195133

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 22/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 195132

Όλο το άρθρο