Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 340.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ. Μελέτης: 23/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 195133

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 22/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 195132

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 21/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 195131

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 25/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α: 195130

Όλο το άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τίτλος Πράξης:                   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» Κωδικός ΟΠΣ (MIS):            5044321 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:     ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας:                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   Προϋπολογισμός:               963.496,00€ Ταμείο:                               Ευρωπαϊκό Ταμείο […]

Όλο το άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τίτλος Πράξης:                   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» Κωδικός ΟΠΣ (MIS):            5070742 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:     ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας:                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   Προϋπολογισμός:               1.471.800,00€ Ταμείο:                               Ευρωπαϊκό Ταμείο […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   «Οδοποιία Κοινότητας Μουλκίου»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    Κιάτο    21-12-2022        Αριθ. πρωτ.: 20617         Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200        Προς:    1. κ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ Ι. ΙΩΑΝΝΗ Γρ. Αυξεντίου 2, Αθήνα  Τ.Κ. 11363 Τηλ.: 69772445946   E-mail: iprompo@gmail.com 2. […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   «Οδοποιία Κοινότητας Γκούρας»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    Κιάτο    20-12-2022      Αριθ. πρωτ.: 20563         Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200        Προς:    1.«ΚΕΤΕΜ Α.Ε.» Σαρανταπηχιώτικα,Δερβένι  Τ.Κ. 20009 Τηλ.: 27430 52047, 30018   E–mail:ketemmougios@gmail.com 2.  κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟ Ιθώμης 7 […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   «Οδοποιία Κοινοτήτων Γονούσας & Παραδεισίου»

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κιάτο    20 -12-2022 Αριθ. πρωτ.: 20551       Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200           Προς:       1. κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟ      Ιθώμης 7 , Βριλήσσια     Τ.Κ. 15235     Τηλ.: 210 6131982 […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σικυωνίων»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κιάτο    16-12-2022  Αριθ. πρωτ.: 20265       Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200        Προς:    1. κ. KOYΣΤΕΝΗ ΕΛΕΝΗ      Κων/νου Παλαιολόγου 11      & Παύλου Μελά –Τ.Κ. 17236      Τηλ.:  210 9739127      E–mail: khtechnical@yahoo.gr 2. […]

Όλο το άρθρο