2η Διαβούλευση ΣΑΠ Δήμου Σικυωνίων

Σ.Α.Π. Δήμου Σικυωνίων Ο Δήμος Σικυωνίων συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το ΦΕΚ 5553/Β/30.11.2021, προκειμένου οργανωμένα να παρέχει στους δημότες και επισκέπτες του ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών του ορίων. Κατά την διαδικασία σύνταξης του Σ.Α.Π. είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση […]

Continue Reading

Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους Πολίτες

Σ.Α.Π. Δήμου Σικυωνίων Ο Δήμος Σικυωνίων συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το ΦΕΚ 5553/Β/30.11.2021, προκειμένου οργανωμένα να παρέχει στους δημότες και επισκέπτες του ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών του ορίων. Κατά την διαδικασία σύνταξης του Σ.Α.Π. είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση […]

Continue Reading

Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους Πολίτες

Θέμα: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους Πολίτες» Ενόψει κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου, καλούνται οι πολίτες του Δήμου Σικυωνίων να υποβάλουν τις προτάσεις τους, μέσω διαδικτύου, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό. Οι προτάσεις της Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται […]

Continue Reading