ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Κιάτο  14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                           Αριθ. Πρωτ:  5973 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Λαμβάνοντας […]

Όλο το άρθρο

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                           Κιάτο 4-5-2020 Αριθ. Πρωτ: 3333 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax E-mail : : : : :     Γ. Γεννηματά 2 20200-Κιάτο 2742360100 27420-23562 d-sikyon@otenet.gr       Προς                    Δημότες        Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.                                                                              Προκειμένου να συγκροτήσουμε τη […]

Όλο το άρθρο

Ενημερωτικό Υλικό

Επικαιροποιημένες Οδηγίες της ΕΔΕ για την προστασία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη από τον κορωνοϊό (Covid-19) Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) σε εναρμόνιση με τις οδηγίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (IDF) και με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (Covid-19) στα άτομα  με Σακχαρώδη Διαβήτη και των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν, […]

Όλο το άρθρο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Κιάτο, 31/12/ 2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 15954 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Ταχ. Διεύθ.: Γ. Γεννηματά 2 ΤΚ.: 20200, Κιάτο Τηλ. : 2742360148 Fax:2742023562 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων   Έχοντας υπόψη:   1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΚΙΑΤΟ  2-12-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 14686 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Ανακοινώνει ότι:   Έχοντας υπόψη: Το υπ’ αριθ. 429/27-11 -2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου   Την 6ην  Δεκεμβρίου του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  15:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί   σε ειδική συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Δήμος Σικυωνίων, ανακοινώνει ότι την 31/12/2019 λήγει η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών μέχρι και σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις του ν.  4611/2019 (Α’ 73).   Ειδικότερα: Α. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 29/11/2019. […]

Όλο το άρθρο