Ειδοποίηση για Ανάρτηση Προσωρινής Τιμής Μονάδας

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 19 ΚΑΑ) Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου της από 13-6-2023 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 276/16-6-2023 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 47/16-6-2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας, με δικάσιμο την 6η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και […]

Όλο το άρθρο

Οδηγίες στη νοηματική γλώσσα για πρόληψη απο δασικές πυρκαγιές και για τη λειτουργία της Υπηρεσίας 112 απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες στη νοηματική γλώσσα για πρόληψη από δασικές πυρκαγιές και για τη λειτουργία της Υπηρεσίας 112 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου. ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 14924 / 21-08-2023 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Αυτοτελής Δ/νση Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης / Τμήμα Εκδόσεων.   Με βάση […]

Όλο το άρθρο