Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Κιάτο, 09.11.2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 11461 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Ταχ. Διεύθ.: Γ. Γεννηματά 2 ΤΚ.: 20200, Κιάτο Τηλ. : 2742360148 Fax:2742023562 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Έχοντας υπόψη:   1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως […]

Όλο το άρθρο

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ

Αναρτήθηκε στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” ο οριστικός πίινακας διοριστέων καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ. Δείτε τον πίνακα εδώ: -5 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Όλο το άρθρο

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Γ. Γεννηματά 2 202 00, Κιάτο Πληροφορίες: Κ. Πέππα Τηλ. 27423-60104 Fax  27420-23562   Κιάτο, 25/09/2020 Αρ. Πρωτ. 9496     ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ       ΘΕΜΑ:  «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.»   Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Κιάτο  14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                           Αριθ. Πρωτ:  5973 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Λαμβάνοντας […]

Όλο το άρθρο

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                           Κιάτο 4-5-2020 Αριθ. Πρωτ: 3333 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax E-mail : : : : :     Γ. Γεννηματά 2 20200-Κιάτο 2742360100 27420-23562 d-sikyon@otenet.gr       Προς                    Δημότες        Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.                                                                              Προκειμένου να συγκροτήσουμε τη […]

Όλο το άρθρο

Ενημερωτικό Υλικό

Επικαιροποιημένες Οδηγίες της ΕΔΕ για την προστασία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη από τον κορωνοϊό (Covid-19) Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) σε εναρμόνιση με τις οδηγίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (IDF) και με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (Covid-19) στα άτομα  με Σακχαρώδη Διαβήτη και των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν, […]

Όλο το άρθρο