ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2023 Ν.Π.Δ.Δ. ¨Η ΜΗΚΩΝΗ¨ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 10/12/2023 έως και 19/12/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,  για την υλοποίηση της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024» Ημερομηνίες υποβολής […]

Όλο το άρθρο