ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Η ΜΗΚΩΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 2-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2023 ΜΗΚΩΝΗ      

Όλο το άρθρο

Ενημερωτικό τηλεοπτικό μήνυμα για το χειμώνα

Με την υπ’ 4-18.1.2024  Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγκρίθηκε η μετάδοση του τηλεοπτικού μηνύματος με θέμα:  «ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ»,  με υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, διάρκειας 46 δευτερολέπτων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημιούργησε το ακόλουθο μήνυμα, στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία τους κατά […]

Όλο το άρθρο

Ειδοποίηση για Ανάρτηση Προσωρινής Τιμής Μονάδας

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 19 ΚΑΑ) Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου της από 17-1-2024 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 43/17-1-2024 και αριθμό πράξης ορισμού δικασίμου 10/17-1-2024 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας, με δικάσιμο την 21η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και […]

Όλο το άρθρο