46η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   46η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        19.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:       1 1 6 0 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη […]

Όλο το άρθρο

45η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              45η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        16.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         1 1 4 5 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

44η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              44η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        12.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         1 1 3 1 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

43η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   43η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        08.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:       1 1 0 5 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη […]

Όλο το άρθρο

42η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              42η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        05.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         1 0 9 2 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

41η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              41η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 03-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        03.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:          10836 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική 5. Σπανό Κωνσταντίνο […]

Όλο το άρθρο

40η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   40η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        28.09.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:       1 0 5 8 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη […]

Όλο το άρθρο

39η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   39η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-09-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        20.09.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:           1 0 1 0 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 4555/2018 ΑΡΘΡΟ 77 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο […]

Όλο το άρθρο

38η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              38η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17-09-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        17.09.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:            9 8 4 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 4455/2018 ΑΡΘΡΟ 77 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

37η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   37η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-09-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        10.09.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:       9 5 0 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο