1η/2019 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1η /2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019   Κιάτο 18/01/2019 Αριθμ. πρωτ.: 621                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο […]

Όλο το άρθρο

53η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 53η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου  2018                                                                 Κιάτο  27.12.2018 Αριθμ. Πρωτ.: 14593    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1.    Μυττά Ιωάννη 2.    Ζάρκο Δημήτριο 3.    Αλεξόπουλο Βασίλειο 4.    […]

Όλο το άρθρο

52η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 52η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 18 Δεκεμβρίου  2018 Κιάτο  14.12.2018 Αριθμ. Πρωτ.:14032  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1.    Μυττά Ιωάννη 2.    Ζάρκο Δημήτριο 3.    Αλεξόπουλο Βασίλειο 4.    Μπουζιάνη Βασιλική 5.    Σπανό Κωνσταντίνο 6.  […]

Όλο το άρθρο

49η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              49η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-11-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        22.11.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         13007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική 5. Σπανό Κωνσταντίνο 6. Κελλάρη Βασίλειο Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε […]

Όλο το άρθρο

47η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06-11-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        02.11.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:      …12194… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική 5. Σπανό Κωνσταντίνο […]

Όλο το άρθρο

46η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   46η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        19.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:       1 1 6 0 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη […]

Όλο το άρθρο

45η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              45η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        16.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         1 1 4 5 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

44η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              44η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        12.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         1 1 3 1 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

43η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   43η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        08.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:       1 1 0 5 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη […]

Όλο το άρθρο

42η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              42η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        05.10.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         1 0 9 2 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6) ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων 1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο