4η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

4ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (11-06-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο    7-6–2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.6740 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο                                     2.- Δομετίου            Βασίλειο                                     3.- Μυττά                 Ιωάννη                                     […]

Όλο το άρθρο

3η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (09-03-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο    5-4-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.4021 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο                                     2.- Δομετίου            Βασίλειο                                     3.- Μυττά                 Ιωάννη […]

Όλο το άρθρο

2η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

2ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (05-03-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο    01-03-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.2499 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο                                     2.- Δομετίου            Βασίλειο                                     3.- Μυττά                 Ιωάννη                                     […]

Όλο το άρθρο

1η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (21-01-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο    17-01-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.611 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο                                     2.- Δομετίου            Βασίλειο                                     3.- Μυττά                 Ιωάννη                                     […]

Όλο το άρθρο

10η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

10ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (17-12- 2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο   13-12–2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.  14017 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 ) Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο                                     2.- Δομετίου            Βασίλειο                                     3.- Μυττά                 Ιωάννη                                     4.- […]

Όλο το άρθρο

9η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

          9ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (7-12- 2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 3-12–2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 13528 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     3.- Μυττά                Ιωάννη                                     4.- Χρυσικό            Παύλο […]

Όλο το άρθρο

8η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                8ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (23-10-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 19-10-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.11614 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     […]

Όλο το άρθρο

6η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-07-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 13-07-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.7238 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     […]

Όλο το άρθρο

5η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (31-5-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 30-5-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.5360 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     3.- […]

Όλο το άρθρο

4η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-04-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 13-04-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.3719 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     […]

Όλο το άρθρο