6η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-07-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 13-07-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.7238 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     […]

Όλο το άρθρο

5η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (31-5-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 30-5-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.5360 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     3.- […]

Όλο το άρθρο

4η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-04-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 13-04-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.3719 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     […]

Όλο το άρθρο

3η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                3ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (27-03-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  23-03-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.3049 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           Βασίλειο                                     3.- […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                10ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (21-11-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 17-11-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 19325 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                9ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-11-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 06-11-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 18500 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                8ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (03-10-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 28-09-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 16060 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                7ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (01-08-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  01-08-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 12600 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (26-07-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  26-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 12209 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (24-07-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  19-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 11655 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )                                                                                            Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                                                           1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο                                     2.- Δομετίου           […]

Όλο το άρθρο