ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 6ΠΣΡΩ1Θ-ΗΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Κιάτο,  6 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ.  13650 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ «Για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17-06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού […]

Όλο το άρθρο

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ’) ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ “ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ”»

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ […]

Όλο το άρθρο

Ανοικτός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ –1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 16-11-2017» Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Κιάτο 23–10–2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 11760 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Αναλυτικά […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων»

Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων», προϋπολογισμού δαπάνης 166.216,68 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 39.892,00 €, συνολικής […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                              ΑΔΑ:ΨΝ1ΣΟΚ3Ξ-ΠΑΛ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 11-09-2018 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. πρωτ: 255 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει μία (1) θέση καθαρίστριας/ καθαριστή στο Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ)              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                            Κιάτο 04-09-2018                               Αριθ. πρωτ:163 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων προκηρύσσει τρείς(3) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών α)  Δύο (2) θέσεις για το 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   Κιάτο 29-08-2018 Αριθ. Πρωτ.: 9031 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ο Δήμος Σικυωνίων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού που δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών […]

Όλο το άρθρο

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΕΡΓΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    Κιάτο   08/08/2018Αριθ. Πρωτ.: 8393 CPV: 45247210-5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΕΡΓΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ », προϋπολογισμού 50.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις […]

Όλο το άρθρο

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Κιάτο 28 Ιουνίου 2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:6548       Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3β του Ν.3852/2010   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου στέγασης των […]

Όλο το άρθρο