ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ:ΨΥ4ΝΟΚ3Ξ-8ΞΠ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                             Κιάτο 20 Ιουνίου  2019  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                              Αριθ. πρωτ: 174 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει μία(1) θέση  καθαρίστριας/ καθαριστή α στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, με σύμβαση […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου)

ΑΔΑ:ΨΥ4ΝΟΚ3Ξ-8ΞΠ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                          Αριθ. πρωτ: 168   ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου)   Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές, […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο,  10 Απριλίου 2019 ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 4986 ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Δημοτικής Κατάστασης,  Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού  & Διοικητικής Μέριμνας ΓΡΑΦΕΙΟ: Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 2020- ΚΙΑΤΟ Πληροφορίες: Βλ. Γεωργίου Τηλ.27423-60148 Fax:27423-60164 e–mail:dsik–oik@otenet.gr   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 6ΠΣΡΩ1Θ-ΗΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Κιάτο,  6 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ.  13650 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ «Για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17-06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού […]

Όλο το άρθρο

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ’) ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ “ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ”»

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ […]

Όλο το άρθρο

Ανοικτός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ –1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 16-11-2017» Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Κιάτο 23–10–2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 11760 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Αναλυτικά […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων»

Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων», προϋπολογισμού δαπάνης 166.216,68 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 39.892,00 €, συνολικής […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                              ΑΔΑ:ΨΝ1ΣΟΚ3Ξ-ΠΑΛ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 11-09-2018 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. πρωτ: 255 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει μία (1) θέση καθαρίστριας/ καθαριστή στο Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κιάτο, 26 Ιουλίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 7780 ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας ΓΡΑΦΕΙΟ: Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 2020- ΚΙΑΤΟ Πληροφορίες: Βλ. Γεωργίου Τηλ. 27423-60148 Fax:27423-60164 e–mail:dsik–oik@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ […]

Όλο το άρθρο