6/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6 /  2019   Περίληψη: «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017. »   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  Μαίου […]

Όλο το άρθρο

7/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   7 /  2019 Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αιθουσών  του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο ιδιοκτητών  Κέντρου Ξένων  Γλωσσών Κορινθίας (PALSO) για  τη  διενέργεια εξετάσεων στις 18 και  19  Μαϊου 2019. »       Στο  […]

Όλο το άρθρο

5/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   5 /  2019 Περίληψη: «2η Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού  67.000,00€ » Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  Μαίου έτους  […]

Όλο το άρθρο

4/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  2-4-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4 /  2019     Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αίθουσας του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για  εθελοντική  παράδοση μαθημάτων θεατρική […]

Όλο το άρθρο

3/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  2-4-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   3 /  2019     Περίληψη: «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού  της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017»   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν  Απριλίου […]

Όλο το άρθρο

2/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  2-4-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   2 /  2019     Περίληψη: «1ην Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού  67.020,00€ »   Στο  Κιάτο και στο […]

Όλο το άρθρο

1/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  21 –  01  –  2019    ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   1  /  2019   Περίληψη: «Συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018, των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  (11.970,00)  €    και  κατά προτεραιότητα  προς κάλυψη […]

Όλο το άρθρο

16/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   7  /  7- 12 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   16  /  2018 Περίληψη: «4ην Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού  67.020,00€ » Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την […]

Όλο το άρθρο

15/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   6  /  20-11 – 2018     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   15  /  2018     Περίληψη: «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους  2015.»   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην  […]

Όλο το άρθρο

14/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   6  /  20-11 – 2018     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   14  /  2018     Περίληψη: «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους  2014.»   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην  […]

Όλο το άρθρο