11/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   5 / 27- 8 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11 / 2018 Περίληψη:«Ερώτηση για την κτιριακή υποδομή Γυμνασίου – Λ. Τ. Καλλιάνων                      Σχετικό ερώτημα από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

7/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 7- 8 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7 / 2018 Περίληψη:«Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου                      Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016.»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Αυγούστου έτους 2018, ημέρα […]

Όλο το άρθρο

8/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 7- 8 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 / 2018 Περίληψη:«Περί παραχωρήσεως ή μη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, στο Ν.Π.Δ.Δ. (Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2018).»      Στο […]

Όλο το άρθρο

9/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 7- 8 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9 / 2018 Περίληψη:«Ερώτηση για την κτιριακή υποδομή Γυμνασίου – Λ. Τ. Καλλιάνων                      Σχετικό ερώτημα από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

5/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   3 / 7- 5 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 / 2018 Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Α/θμιας και                      Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  67.020,00 (B΄ Κατανομή)»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα […]

Όλο το άρθρο

6/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   3 / 7- 5 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 / 2018 Περίληψη:«Περί παραχωρήσεως ή μη του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,                      στον Παιδικό σταθμό (ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ) την 16ην Ιουνίου 2018 »      Στο Κιάτο και στο […]

Όλο το άρθρο

4/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   2 / 11 – 04 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 / 2018 Περίληψη:«Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για φιλοξενία του 26ου Συστήματος                    Προσκόπων Αθηνών.»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην […]

Όλο το άρθρο

1/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 20 – 02 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 / 2018 Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Α/θμιας και                      Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού  67.020,00 (Α΄ Κατανομή)»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

2/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 20 – 02 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 / 2018 Περίληψη:«Περί εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                        οικονομικού έτους 2016.»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Φεβρουαρίου έτους 2018, […]

Όλο το άρθρο

3/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 20 – 02 – 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 / 2018 Περίληψη:«Περί εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                        οικονομικού έτους 2012.»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Φεβρουαρίου έτους 2018, […]

Όλο το άρθρο