12/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   5  /  26-11-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   12 /  2019     Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως αίθουσας  του 3ου  Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων […]

Όλο το άρθρο

11/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   5  /  26-11-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   11 /  2019     Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο   Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για δημιουργική απασχόληση μαθητών.»   […]

Όλο το άρθρο

10/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   5  /  26-11-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   10 /  2019     Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αιθουσών  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου, στο Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου  Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)  για την διενέργεια εξετάσεων.»     Στο  […]

Όλο το άρθρο

9/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   5  /  26-11-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   9 /  2019     Περίληψη: «4η Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού  64.730,00€ »     Στο  Κιάτο και […]

Όλο το άρθρο

8/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   4  /  27-09-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   8 /  2019     Περίληψη: «3η Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού  64.730,00€ »   Στο  Κιάτο και στο […]

Όλο το άρθρο

6/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6 /  2019   Περίληψη: «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017. »   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  Μαίου […]

Όλο το άρθρο

7/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   7 /  2019 Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αιθουσών  του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο ιδιοκτητών  Κέντρου Ξένων  Γλωσσών Κορινθίας (PALSO) για  τη  διενέργεια εξετάσεων στις 18 και  19  Μαϊου 2019. »       Στο  […]

Όλο το άρθρο

5/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   5 /  2019 Περίληψη: «2η Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού  67.000,00€ » Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  Μαίου έτους  […]

Όλο το άρθρο

4/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  2-4-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4 /  2019     Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αίθουσας του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, για  εθελοντική  παράδοση μαθημάτων θεατρική […]

Όλο το άρθρο

3/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  2-4-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   3 /  2019     Περίληψη: «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού  της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017»   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν  Απριλίου […]

Όλο το άρθρο