7/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     ΑΔΑ:6ΠΦΜΟΚ3Ξ-Ε0Ζ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 2/04-2-2020   έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  07/2020   Περίληψη:  «Τροποποίηση της αριθμ. 3/2020 απόφασης της Σχολικής […]

Όλο το άρθρο

6/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      ΑΔΑ:ΩΜΛΚΟΚ3Ξ-8Ι7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 2/04-2-2020   έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  06/2020   Περίληψη:  «Τροποποίηση της αριθμ. 2/2020 απόφασης της […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 2ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 05 Φεβρουαρίου 2020   Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  02/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      04-2-2020 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ      Τροποποίηση της αριθμ. 2/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 1ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 28  Ιανουαρίου  2020   Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  01/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      27-1-2020 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  Συγκρότηση σε σώμα της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου             […]

Όλο το άρθρο

3/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    ΑΔΑ:ΩΡΕΡΟΚ3Ξ-ΠΚΡ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Αριθμός Απόφασης  03/2020   Περίληψη:  «Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, χορήγηση ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρηση μετρητών»                               Στο  Κιάτο και στο […]

Όλο το άρθρο

2/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 ΑΔΑ:64Κ8ΟΚ3Ξ-ΧΩΠ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 1/27-1-2020   έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  02/2020   Περίληψη:  «Ορισμός Οικονομικού διαχειριστή της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου […]

Όλο το άρθρο

1/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                        ΑΔΑ:Ω2ΞΑΟΚ3Ξ-3Ν7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 1/27-1-2020   έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  01/2020   Περίληψη:  «Συγκρότηση σε σώμα της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας […]

Όλο το άρθρο

52/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 19/27-12-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 52 /2019 Θέμα: Παραχώρηση αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας στην Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) και στο […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 19ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 27-12-2019   Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  19/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της  27-12-2019     Παραχώρηση αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας στην Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) και […]

Όλο το άρθρο

51/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 18/19-12-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας  δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  51/2019 Περίληψη «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2018».                            Στο  Κιάτο και στο […]

Όλο το άρθρο