Πίνακας Θεμάτων 7ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 24-6-2019     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  07/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της   24-6-2019     ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Παραχώρηση αιθουσών του  Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 5ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 17-5-2019       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  05/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της   16-5-2019   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού  προμήθειας  μέσων ατομικής […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 4ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 12-4-2019       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  04/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      11-4-2019   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 3ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 29  Μαρτίου  2019   Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  03/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      28-3-2019   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ορισμός Δικηγόρου περί εκπροσώπησης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 2ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 21  Φεβρουαρίου  2019     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  02/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      20-2-2019   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   1.      Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών.                             ΟΜΟΦΩΝΑ- […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 1ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 28  Ιανουαρίου  2019     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  01/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      25-1-2019   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   1.       Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 19ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 31-12-2018     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  19/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της  28-12-2018   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 36.010,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 17ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 30-10-2018 Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της αριθ. 17/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 29-10-2018 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 16ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 16-10-2018 Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της αριθ. 16/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 11-10-2018 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τροποποίηση της αριθμ.40/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΒΖΟΚ3Ξ-Φ33) Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής.        ΟΜΟΦΩΝΑ-                       Αριθ. Απόφ.42/2018                  Αριθ. […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 15ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 04-10-2018 Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της αριθ. 15/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 03-10-2018 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο