2/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 02/2019   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 02/07-2-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 1/2019  Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες […]

Όλο το άρθρο

1/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 01/2019   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 01/24-1-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού». Στο Κιάτο σήμερα, στις 24  […]

Όλο το άρθρο

2/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 2/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03/26-11-2018 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2019». Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2019».

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                Αριθ.Αποφ. 3/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 4/04-12-2018 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2019». Στο Κιάτο σήμερα, στις 04 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα […]

Όλο το άρθρο

1/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 01/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 02/08-05-2018 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων». Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του […]

Όλο το άρθρο

Ματαίωση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.1/26-03-2018 Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 2970/21.3.2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε […]

Όλο το άρθρο

5/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 5/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 05/13-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2018». Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τέταρτη και ώρα 09:00 στο […]

Όλο το άρθρο

3/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 3/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03/17-11-2017 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2018». Στο Κιάτο σήμερα, στις 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

1/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       Αριθ. Αποφ. 1/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό 1/03-07-2017 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων. Στο Κιάτο σήμερα στις 03 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του […]

Όλο το άρθρο

6/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 6/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 08/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2017». Στο Κιάτο σήμερα, στις 06 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα και ώρα 09:00 π.μ […]

Όλο το άρθρο