2η/2023 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                     2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ 13-02-2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο  09-2-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Aριθ. Πρωτ: 32 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Δομετίου Βασίλειος Κουτρέτσης Σπυρίδων Σαρχάνης Κωνσταντίνος Γκούμας  Σταμάτιος Μπόκιας […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

2η  EKTAKTH   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (8-2-2023)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Κιάτο     08-02-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Aριθ. Πρωτ 40 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                           1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική                                     2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο                                     3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο                                     4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη […]

Όλο το άρθρο

2/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  30  –  01 -2023     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   2  /  2023   Περίληψη: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2023, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  95.220,00  €  (Α   Κατανομή 2023).»   […]

Όλο το άρθρο

1/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  30  –  01 -2023   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   1  /  2023   Περίληψη: «Συγκρότηση   σε σώμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2023-2024»      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    30ην    Ιανουαρίου   έτους  […]

Όλο το άρθρο

2η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

  2η  TAKTIKH   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (10-2-2023)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Κιάτο     03-02-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Aριθ. Πρωτ 28 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                           1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική                                     2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο                                     3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο                                     4.- Βαφειαδάκη                              […]

Όλο το άρθρο

5/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΔΑ:6ΔΘΣΟΚ3Ξ-ΟΨ4 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 1/25-1-2023 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 5/2023 Περίληψη: Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2023.   […]

Όλο το άρθρο

4/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                             ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                         ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της αριθμ.1/25-1-2023 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  04/2023   Περίληψη: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση  των παρακάτω σχολικών μονάδων α) […]

Όλο το άρθρο

3/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             ΑΔΑ:6Μ9ΧΟΚ3Ξ-ΕΥΘ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της αριθμ.1/25-1-2023 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  03/2023   Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2023». […]

Όλο το άρθρο

2/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                ΑΔΑ:9ΚΤΔΟΚ3Ξ-ΒΜΞ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 1/25-1-2023 τακτικής  δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  02/2023   Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών  έτους 2023». […]

Όλο το άρθρο

1/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              ΑΔΑ:ΨΠΠ2ΟΚ3Ξ-1ΟΤ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Αριθμός Απόφασης 01 /2023   Από το πρακτικό της 01/25-1-2023  τακτικής συνεδρίασης  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Περίληψη: Εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Ψαρίου για κινήσεις […]

Όλο το άρθρο