5η/2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

5ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Tης  ( 12-09-2017)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κιάτο    08-09-2017NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:   12ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ        Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.         1.-  Tην  κ. Καλλιώρα Αναστασία,  Δ/ντρια  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.2.-  Την κ.  Βυτινιώτη  Δήμητρα  Δ/ντρια  του  1ου Γυμνασίου Κιάτου.3.-  Tην  κ. […]

Όλο το άρθρο

4η/2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (31-05-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κιάτο 24-05-2017ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             Aριθ. Πρωτ:8079ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΠΡΟΣ: Α.Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων1.    Καλλιώρα Αναστασία 2.     Βυτινιώτη  Δήμητρα 3.    Μπόκια Βασίλειο 4.    Κατσούλα  Παναγιώτη5.    Δούρο  Παλαιολόγο6.    Κουκουμέλη  Γεώργιο7.   […]

Όλο το άρθρο

3η/2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                       3ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 12-05-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   08-05-2017 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:  7 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                        Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.                   1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του […]

Όλο το άρθρο

2η/2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                       2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 10-04-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   06-04-2017 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:  5 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                        Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.                   1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του […]

Όλο το άρθρο

1η/2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                       1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 20-03-2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   16-03-2017 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:  1 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                        Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.                   1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του […]

Όλο το άρθρο

4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                       4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 28-11-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   23-11-2016 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 10 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                        Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.                   1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 09-05-2016)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 05-05-2016NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων. 1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 29-02-2016)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 23-02-2016NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων. 1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

7ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 07-12-2015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 01-12-2015NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 33ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων. 1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 30-11-2015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 25-11-2015NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 32ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων. 1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, […]

Όλο το άρθρο