5η/2022 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  5ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (29-09-2022) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο    29-09-2022 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  9 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

4η/2021 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  4ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (29-11-2021) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο  24-11-2021 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  4 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

3η/2021 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  3ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (30-08-2021) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο  23-08-2021 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  3 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

2η/2021 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      2ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  (17-05-2021) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο  10-05-2021 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  2 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

1η/2021 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      1ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  (19-02-2021) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο  15-02-2021 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  1 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Φωκίων   Στέκα,  Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

4η/2020 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      4ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  (4-12-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο  2-12-2020 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  8 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Φωκίων   Στέκα,  Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                                                                      3ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  (3-8-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο  30-7-2020 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  6 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Φωκίων   Στέκα,  Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο

2η/2020 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της (11-05-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 5-5-2020 NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 3 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων. 1.- Toν κ. Φωκίων Στέκα, Δ/ντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. 2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου. […]

Όλο το άρθρο

1η/2020 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της (11-02-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 7-2-2020 NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων. 1.- Toν κ. Φωκίων Στέκα, Δ/ντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. 2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου. […]

Όλο το άρθρο

5η/2019 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      5ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  ( 26-11-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο  22-11-2019 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  19 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Φωκίων   Στέκα,  Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο