2η/2023 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  2ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (28-04-2023) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο  24-04-2023 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  2 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Κακαβάκη  Φωτεινή  Διευθύντρια του  7ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

1η/2023 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  1ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (30-01-2023) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο  26-01-2023 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  1 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Κακαβάκη  Φωτεινή  Διευθύντρια του  7ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

7η/2022 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  7ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (23-12-2022) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο    16-12-2022 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  11 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

6η/2022 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  6ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (5-12-2022) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο    30-11-2022 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  10 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

5η/2022 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  5ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (29-09-2022) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο    29-09-2022 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  9 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

4η/2021 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  4ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (29-11-2021) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο  24-11-2021 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  4 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο