15/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ0Ι5ΟΚ3Ξ- 9ΦΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3/28-3-2022 μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 15/2022 Θέμα: Έγκριση διενέργειας και διάθεσης ποσού […]

Όλο το άρθρο

14/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ:Ψ7ΝΖΟΚ3Ξ-ΥΓΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3/28-3-2022 μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 14/2022 Περίληψη: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων […]

Όλο το άρθρο

13/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ:ΩΤΦ7ΟΚ3Ξ-ΛΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3/28-3-2022 μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αριθμός Απόφασης 13/2022 Περίληψη Παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην ESOLNET HELLAS Ε.Π.Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ για διεξαγωγή […]

Όλο το άρθρο

12/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       ΑΔΑ:6ΘΛΓΟΚ3Ξ-Ζ9Χ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) […]

Όλο το άρθρο

11/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΑΔΑ:Ψ056ΟΚ3Ξ-ΥΥΑ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  […]

Όλο το άρθρο

10/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                            ΑΔΑ:6ΦΖ9ΟΚ3Ξ-ΛΦ0    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό […]

Όλο το άρθρο

9/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ          ΑΔΑ:60ΩΣΟΚ3Ξ-67Θ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 2/25-2-2022  τακτικής […]

Όλο το άρθρο

8/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ          ΑΔΑ:68ΘΟΟΚ3Ξ-2ΓΤ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 2/25-2-2022 τακτικής […]

Όλο το άρθρο

7/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    ΑΔΑ:6ΙΕΨΟΚ3Ξ-ΨΕ9 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 2/25-2-2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 7/2022 Περίληψη: Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το […]

Όλο το άρθρο

6/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    ΑΔΑ:Ω50ΔΟΚ3Ξ-8ΤΨ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 1/21-01-2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  6/2022 Περίληψη: «Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) […]

Όλο το άρθρο