28/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                ΑΔΑ:6ΓΗΘΟΚ3Ξ-ΑΘ8 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                           ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)                                                                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 11/10-12-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Αριθμός Απόφασης 28/2021 Περίληψη: Παραχώρηση αίθουσας  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου […]

Όλο το άρθρο

27/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      ΑΔΑ:ΩΚΜΑΟΚ3Ξ-3ΑΦ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                        ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 10/17-11-2021 τακτικής δια περιφοράς  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  27/2021 Περίληψη: Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων […]

Όλο το άρθρο

26/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                        ΑΔΑ:6ΜΞΟΟΚ3Ξ-35Τ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                             ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)                                                                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 10/17-11-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Αριθμός Απόφασης 26/2021 Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού προμήθειας […]

Όλο το άρθρο

25/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                   ΑΔΑ:63ΑΗΟΚ3Ξ-6Χ4 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)                                                                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α     Από το πρακτικό της 09/07-10-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Αριθμός Απόφασης 25/2021 Περίληψη: Παραχώρηση προαυλίου χώρου του […]

Όλο το άρθρο

24/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ:6512ΟΚ3Ξ-ΕΚΚ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Αριθμός Απόφασης  24/2021   Από το πρακτικό της 8/05-10-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας  δια περιφοράς συνεδρίασης  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Περίληψη: Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών […]

Όλο το άρθρο

23/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                          (ΑΔΑ:6Τ4ΑΟΚ3Ξ-ΛΒΩ) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                        ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 7/21-9-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  23/2021   Περίληψη: Κατανομή ποσού 36.010,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας […]

Όλο το άρθρο

22/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                (ΑΔΑ:ΨΠΖ8ΟΚ3Ξ-ΝΘΞ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                             ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 7/21-9-2021  σε τακτική δια περιφοράς   συνεδρίαση της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  22/2021   Περίληψη: Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της […]

Όλο το άρθρο

21/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                           (ΑΔΑ:68ΗΑΟΚ3Ξ-ΩΟ8) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 7/21-9-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αριθμός Απόφασης  21/2021   Περίληψη:  Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της υπηρεσίας […]

Όλο το άρθρο

20/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  (ΑΔΑ:Ω2ΤΖΟΚ3Ξ-ΚΚ0)    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 7/21-9-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  20/2021   Περίληψη: Περί αποδοχής […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 7ης/2021 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 22-9-2021     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ. 07/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ                                                                   της 21-9-2021   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Περί αποδοχής ποσού 32.030,00 € προερχόμενο από το Δήμο […]

Όλο το άρθρο