16/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                             (ΑΔΑ:6ΡΦΥΟΚ3Ξ-Α4Ω)            ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)    Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 05/07-7-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης 16/2021 Περίληψη: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου». […]

Όλο το άρθρο

15/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          (ΑΔΑ:ΨΠ3ΟΟΚ3Ξ-Ο3Μ) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)                                                                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 05/07-7-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Αριθμός Απόφασης 15/2021 Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού προμήθειας καύσιμης […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 6ης/2021 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                               6η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  12-7-2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 12-7-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 78 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Δομετίου Βασίλειος Κουτρέτσης Σπυρίδων Σαρχάνης Κωνσταντίνος Γκούμας  Σταμάτιος Μπόκιας Βασίλειος […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 5ης/2021 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 08 Ιουλίου 2021         Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ. 05/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ                                                                   της 07-7-2021   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση […]

Όλο το άρθρο

14/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                      (ΑΔΑ:Ω0Υ5ΟΚ3Ξ-ΞΥΞ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)                                                                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 04/24-6-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας  δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης 14/2021 Περίληψη: «Παραχώρηση μίας προκάτ αίθουσας (μόνο για […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 4ης/2021 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 25 Ιουνίου 2021         Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ. 04/2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ                                                                   της 24-06-2021   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Παραχώρηση μίας προκάτ αίθουσας (μόνο […]

Όλο το άρθρο

13/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

(ΑΔΑ:6ΜΕΙΟΚ3Ξ-34Φ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 03/02-6-2021 τακτικής δια περιφοράς  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  13/2021   Περίληψη: Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση  των παρακάτω σχολικών […]

Όλο το άρθρο

12/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

(ΑΔΑ:ΩΔ1ΘΟΚ3Ξ-82Μ)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 3/02-6-2021 τακτικής δια περιφοράς  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  12/2021   Περίληψη: Κατανομή ποσού 33.510,00€ στα Συμβούλια […]

Όλο το άρθρο

11/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

(ΑΔΑ:915ΥΟΚ3Ξ-ΠΧΡ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 3/02-6-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  11/2021   Περίληψη: Περί αποδοχής ποσού […]

Όλο το άρθρο

10/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         (ΑΔΑ:ΨΤΑΒΟΚ3Ξ-ΖΨΥ) ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)                                   Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 3/02-6-2021 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας. Αριθμός Απόφασης  10/2021   Περίληψη «Έγκριση  διενέργειας και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με […]

Όλο το άρθρο