74/2015 Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                       ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 17ης/6-10-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» Αριθμός Απόφασης 74 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού από τις υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και ψήφιση πίστωσης Στο […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 7/10/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 17ης/2015 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 6/10/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού από τις υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και ψήφιση πίστωσηςΑριθμός Απόφασης: 74

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 25/9/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 16ης/2015 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 24/9/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014Αριθμός Απόφασης: 68 2. Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 10/9/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 15ης/2015 EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 16/9/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε ασκηθείσα αίτηση της κυρίας Μπέλλου Γιαννούλας για συμμόρφωση του ΝΠ∆∆ σε δικαστική απόφασηΑριθμός Απόφασης: […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 10/9/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 14ης/2015 EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 9/9/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ομαλή λειτουργία των Παιδικών ΣταθμώνΑριθμός Απόφασης: 64

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 17/6/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 9ης/2015 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 16/6/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Διοργάνωση παιδικής παράστασης για τους Παιδικούς Σταθμούς και ψήφιση πίστωσηςΑριθμός Απόφασης: 46 2. Διοργάνωση Σικυωνίων Εκδηλώσεων έτους 2015 και ψήφιση […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 28/7/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 10ης/2015 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 27/7/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Συμμετοχή των παιδικών σταθμών στο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) πρόσκληση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 2100/16-07-2015 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»Αριθμός Απόφασης: 48 2. Απόφαση […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ης/2015 έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 31/7/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 11ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 30/7/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων τοπικής εορτής (αργίας) Μεταμόρφωσης του Σωτήρος»Αριθμός Απόφασης: 55

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 13/8/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 12ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 12/8/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Διοργάνωση φθινοπωρινών εκδηλώσεων και ψήφιση πίστωσηςΑριθμός Απόφασης: 56

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 4/9/2015ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω ΝΤης υπ’ αριθ. 13ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 3/9/2015 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας από τις υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και ψήφιση πίστωσηςΑριθμός Απόφασης: 57 2. Έγκριση […]

Όλο το άρθρο