11/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της αριθ. 4ης /08-08-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.   Πράξη Αριθ. 11   ΘΕΜΑ : Έγκριση οριστικών πινάκων υποτρόφων (κατόπιν παρέλευσης του δεκαημέρου υποβολής […]

Όλο το άρθρο

8/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.   Πράξη Αριθ. 08   ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. […]

Όλο το άρθρο

7/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.   Πράξη Αριθ. 07   ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. […]

Όλο το άρθρο

6/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.   Πράξη Αριθ. 06   ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση συνεδρίασης Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .Α. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ»  Αριθ. πρωτ. 6866/13-5-2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                 Προς α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων   Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σχολικού έτους 2020-2021)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Αρ. πρωτ. :   13/29-03-2022) Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σχολικού έτους 2020-2021) «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια» Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), την 3/2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Σχολικού έτους 2019-2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Αρ. πρωτ. :   12/29-03-2022) Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Σχολικού έτους 2019-2020) «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια» Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), την 2/2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (Αρ. πρωτ. :   11/29-03-2022)  «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»   Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), την 1/2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με θέμα «Κατάρτιση των […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση συνεδρίασης Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ                                                   Κιάτο, 12  Αυγούστου 2019 Αρ. πρωτ. : 6                                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια   Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2019 της Διοικητικής Επιτροπής του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 […]

Όλο το άρθρο