Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε λαϊκή συνέλευση – διαβούλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΚιάτο : 16-04-2015Αρ. Πρωτ.:Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200 Προς: Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. : 27423- 60160Fax : 27423- 60160E-mail : dltsikyonion@gmail.com ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου, με σκοπό την συζήτηση και […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 26 Αυγούστου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 612ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 2 Αυγούστου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 546ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 18 Ιουλίου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 490ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 21 Ιουνίου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 438ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προς τον /την κ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 17 Μαΐου 2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ. πρωτ. 378ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προς τον /την κ. ……………………………………………………………………………………………… Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Μαΐου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προς τον /την κ. ……………………………………………… Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  Προς τον /την κ. ………………………………………………………………………  Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:                                                          Ο Πρόεδρος   […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:  […]

Όλο το άρθρο