Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-8-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 613 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις τριάντα (30) Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 25-7-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 524 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι εννέα (29) Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 25-6-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 419 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι επτά (27) Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 23-5-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 239 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι επτά (29) Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 14-5-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 206 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι (20) Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-3-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 133 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις έξι (16) Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-3-2013ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 133   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι (20) Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα Ο Πρόεδρος                                                                                                                  Σταματόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.  Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2013. 2. […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 85 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: ___________________________________________ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι πέντε (25) Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα: Ο Πρόεδρος Σταματόπουλος Γεώργιος ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας 2ης Τακτικής Συνεδρίασης “Μηκώνης”

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της υπ’ αριθ. 2ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 28-1-2013. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού πεντακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (507,50€) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αρ. πρωτ. 463/27.06.2012 και αφορά τη συνέχιση […]

Όλο το άρθρο