Πίνακας θεμάτων 36ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 29/12/2016                 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν                       Της αριθμ. 36ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 28/12/2016                        Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 35ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 19/12/2016     Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 35ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 18/12/2016            Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 1 Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικό έτους 2017. […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 34ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 19/12/2016     Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 34ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 18/12/2016            Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ α Καθορισμός Ειδικής αμοιβής Δικηγόρου Κοντοζήση Θεοδώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 28ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 17/11/2016 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 28ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 16/11/2016 Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ α Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΛΙΣΣΩΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 26ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 10/11/2016 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 26ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 09/11/2016 Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σικυωνίων. 430

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 27ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 10/11/2016 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 27ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 09/11/2016 Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ α Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ της αρ. 06/2016 μελέτης της […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 25ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 08/11/2016     Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 25ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 07/11/2016 Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αναβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 24ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 08/11/2016     Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 24ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 07/11/2016 Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αναβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 23ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 19/10/2016 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 23ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 18/10/2016 Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ α Αποδοχή προγράμματος με τίτλο: «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 22ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 06/10/2016     Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 22ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 05/10/2016 Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ α Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ […]

Όλο το άρθρο