Πίνακας θεμάτων 1ης/2019 TAΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Πέμπτη  24 Ιανουαρίου 2019 Κιάτο 24-1-2019 Πρόσκληση:  622/ 18.01.2019 Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Α Εγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα : “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΩΡΙΜΑΝΣΗς […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 27ης/2017 EKTAΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       KIATO 10/08/2017 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 27ης/2017ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 10/08/2017            Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 1 Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Τ.Κ. Κεφαλαρίου, ΔΕ Στυμφαλίας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 25ης/2017 EKTAΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       KIATO 02/08/2017 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 25ης/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 02/08/2017            Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 1 Αποδοχή ποσού 112.227,17 € μετά την με αριθ. πρωτ. 26124/28-7-2017 απόφαση του […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 7ης/2017 TAΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 22/03/2016     Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 07ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 21/03/2017    Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ α’ Ανάκληση των αρ. 492/2016, 493/2016 & 494/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 6ης/2017 EKTAΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 6ης/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 10/03/2017            Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 1 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2017, διάθεσης πίστωσης ποσού 129.166,16€ για το 1ο υποέργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας θεμάτων 5ης/2017 EKTAΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν           Της αριθμ. 5ης/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 09/03/2017            Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 1 Αποδοχή της αρ. πρωτ. 586/08.03.2017 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Έγκρισης υπογραφής Σύμβασης του 1ου υποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ […]

Όλο το άρθρο