13/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αριθμ. πρωτ:1240 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Ημ/νία: 26-1-2023 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            ΑΔΑ:ΨΖΦΕΩ1Θ-Α7Ε  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 13 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 404 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΔΑ:6ΝΕΩΩ1Θ-ΖΔΖ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. πρωτ: 21326 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 404 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 403 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:6ΜΑΠΩ1Θ-Χ2Ψ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. πρωτ:21314 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 403 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 352/2022

                                                                                  ΑΔΑ:ΨΔ65Ω1Θ-9ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ. πρωτ:20268 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Διευθ.:Γ. Γεννηματά 2 ΤΚ.: 20200, Κιάτο Τηλ. : 2742360100   Θέμα: «Ορισμός άμισθου ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Δήμου Σικυωνίων».   Απόφαση Δημάρχου  Αριθμ. 352 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 237/2022

                                                                                      ΑΔΑ:6ΘΙΦΩ1Θ-ΧΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αριθμ. πρωτ: 16399 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Κιάτο 18-10-2022                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            Θέμα: Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας  (ΣΑΠ) Δήμου  Σικυωνίων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμ. 237 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.θ’του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 227/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    (παρ.3, άρθρο  76  Ν. 4727/2020)   Αριθμ. πρωτ: 15874   ΑΔΑ:69ΛΑΩ1Θ-8ΤΝ   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 227 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν. Τις […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 220 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

                                                        ΑΔΑ:ΨΒΓΗΩ1Θ-3ΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αριθμ. πρωτ: 15645  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          Ημ/νία: 06-10-2022                                                                                       ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.  220 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Την παρ. 7 του […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 184/2022 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο, 31 Αυγούστου 2022 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            Αριθ.πρωτ.: 13512 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 184 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 185/2022 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

  Κιάτο, 31 Αυγούστου 2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αριθ.πρωτ.: 13513 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 185 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 186 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κιάτο, 31 Αυγούστου 2022 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθ.πρωτ.: 13514 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 186 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του […]

Όλο το άρθρο