Πίνακας Θεμάτων 5ης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 17-12-2020       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  05/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      17-12-2020   ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου         Σικυωνίων έτους 2021.   […]

Όλο το άρθρο

5/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 05/2020   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 04/08-12-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021». Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 4ης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 08-12-2020       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  04/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      08-12-2020   ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.                             ΟΜΟΦΩΝΑ-                        Αριθ. Απόφ.05/2020                  Αριθ. […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 3ης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 10-11-2020       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  03/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      10-11-2020   ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων  2019-2023  (Α΄ Φάση                             ΟΜΟΦΩΝΑ-    […]

Όλο το άρθρο

4/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 4/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/09-11-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2019-2023  (Α΄ Φάση). Στο Κιάτο σήμερα, στις 09 Νοεμβρίου  2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

2/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 2/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 02/12-6-2020  τακτικής   συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Σικυωνίων».     Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

3/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 3/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό  3/12-6-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: Εισήγηση  Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας  για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διμηνιού και τη διοικητική εξυπηρέτηση των κατοίκων.   Στο Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

1/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 01/2020   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 01/13-2-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων».   Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Φεβρουαρίου  2020, ημέρα […]

Όλο το άρθρο

Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 4/2019   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 04/03-12-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.   Θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 03 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα […]

Όλο το άρθρο

3/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 3/2019   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03/26-11-2019 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2020». Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου […]

Όλο το άρθρο