13/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 13/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13/30-12-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023. Στο Κιάτο σήμερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα […]

Όλο το άρθρο

12/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 12/2022   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12/15-12-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων. Θέμα:  «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2023». Στο Κιάτο σήμερα, στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:30  στο […]

Όλο το άρθρο

11/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 11/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/28-11-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 28 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

10/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    Αριθ.Αποφ. 10/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 10/08-11-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

8/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    Αριθ.Αποφ. 08/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 08/28-9-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

9/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 09/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 09/3-10-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 3 Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

7/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              (Ορθή Επανάληψη) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 07/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 07/13-9-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

6/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 06/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/05-9-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 05 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

5/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 05/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/14-7-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022. Στο Κιάτο σήμερα, στις 14 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

4/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

(Ορθή Επανάληψη)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 04/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/07-7-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022. Στο Κιάτο σήμερα, στις 07 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου […]

Όλο το άρθρο