2/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 2/2021 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/21-5-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023  (B΄ Φάση). Στο Κιάτο σήμερα, στις 21  Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 10:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του […]

Όλο το άρθρο

1/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 1/2021 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/21-5-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 21  Μαΐου 2021, ημέρα της […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 1ης/2021 συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 24-5-2021       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  01/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      21-5-2021   ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του […]

Όλο το άρθρο

6/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 6/2020   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 05/ 17-12-2020  τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.   Θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων έτους 2021».   Στο Κιάτο σήμερα, στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 5ης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 17-12-2020       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  05/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      17-12-2020   ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου         Σικυωνίων έτους 2021.   […]

Όλο το άρθρο

5/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 05/2020   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 04/08-12-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021». Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 4ης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 08-12-2020       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  04/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      08-12-2020   ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.                             ΟΜΟΦΩΝΑ-                        Αριθ. Απόφ.05/2020                  Αριθ. […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 3ης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κιάτο 10-11-2020       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  03/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      10-11-2020   ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων  2019-2023  (Α΄ Φάση                             ΟΜΟΦΩΝΑ-    […]

Όλο το άρθρο

4/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 4/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/09-11-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2019-2023  (Α΄ Φάση). Στο Κιάτο σήμερα, στις 09 Νοεμβρίου  2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

2/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 2/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 02/12-6-2020  τακτικής   συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Σικυωνίων».     Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο