4/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 04/2023     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό  της 04/19-4-2023 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.   Στο Κιάτο σήμερα, στις  19  Απριλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

3/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 03/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό  της 03/23-3-2023  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.   Στο Κιάτο σήμερα, στις  23   Μαρτίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

2/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 02/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό  της  02/03-3-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.   Στο Κιάτο σήμερα, στις  03   Μαρτίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

1/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 01/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/23-2-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

13/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 13/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13/30-12-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023. Στο Κιάτο σήμερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα […]

Όλο το άρθρο

12/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 12/2022   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12/15-12-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων. Θέμα:  «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2023». Στο Κιάτο σήμερα, στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:30  στο […]

Όλο το άρθρο

11/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 11/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/28-11-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 28 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

10/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    Αριθ.Αποφ. 10/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 10/08-11-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

8/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    Αριθ.Αποφ. 08/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 08/28-9-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο