8/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    Αριθ.Αποφ. 08/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 08/28-9-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

9/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 09/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 09/3-10-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 3 Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

7/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              (Ορθή Επανάληψη) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 07/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 07/13-9-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

6/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 06/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/05-9-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 05 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

5/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 05/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/14-7-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022. Στο Κιάτο σήμερα, στις 14 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

4/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

(Ορθή Επανάληψη)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 04/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/07-7-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022. Στο Κιάτο σήμερα, στις 07 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

3/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 03/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/27-6-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

2/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 02/2022   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/13-5-2022 πρακτικό  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 .   Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Μαΐου  2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του […]

Όλο το άρθρο

1/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 01/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/21-2-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. Στο Κιάτο σήμερα, στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

13/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 13/2021   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 08/23-12-2021 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.   Θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων έτους 2022».   Στο Κιάτο σήμερα, στις 23 Δεκεμβρίου […]

Όλο το άρθρο