2/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 2/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 02/12-6-2020  τακτικής   συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Σικυωνίων».     Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

3/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 3/2020 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό  3/12-6-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: Εισήγηση  Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας  για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διμηνιού και τη διοικητική εξυπηρέτηση των κατοίκων.   Στο Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

1/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 01/2020   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 01/13-2-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων».   Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Φεβρουαρίου  2020, ημέρα […]

Όλο το άρθρο

Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 4/2019   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 04/03-12-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.   Θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 03 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα […]

Όλο το άρθρο

3/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ.Αποφ. 3/2019   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03/26-11-2019 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2020». Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

2/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 02/2019   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 02/07-2-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 1/2019  Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες […]

Όλο το άρθρο

1/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 01/2019   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 01/24-1-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού». Στο Κιάτο σήμερα, στις 24  […]

Όλο το άρθρο

2/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 2/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03/26-11-2018 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2019». Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2019».

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                Αριθ.Αποφ. 3/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το πρακτικό της 4/04-12-2018 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2019». Στο Κιάτο σήμερα, στις 04 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα […]

Όλο το άρθρο

1/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 01/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 02/08-05-2018 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων». Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του […]

Όλο το άρθρο