Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 6/02-11-2016 Στο Κιάτο σήμερα στις 02 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μμ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο

2/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό της 2/24-02-2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 2/2016 Περίληψη: «Κατάθεση σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 1/2016 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό της 1/03-02-2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 1/2016 Περίληψη: «Κατάθεση προσχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων».Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 1/2015 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1/18-11-2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 1/2015 Περίληψη: «Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016». […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 6/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4/22-7-2013 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 6/2013 Περίληψη: «Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:30μ.μ., συνήλθε υπό […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 4/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 3/15 -4 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 4/2013 Περίληψη: «Διαχείριση απορριμμάτων». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 3/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 2/14 -3 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 3/2013 Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως ,από την οδό Μαυρούλια […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 2/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 2/14 -3 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 2/2013Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο:«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος –Κολοκοτρώνη-Μιαούλη και Πετμεζά». Στο […]

Όλο το άρθρο

ΔΕΔ Τεχνικό Πρόγραμμα 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1/21-1-2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 1/2013 Περίληψη: «Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2013». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα […]

Όλο το άρθρο