Απόφαση 6/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4/22-7-2013 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 6/2013 Περίληψη: «Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:30μ.μ., συνήλθε υπό […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 4/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 3/15 -4 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 4/2013 Περίληψη: «Διαχείριση απορριμμάτων». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 3/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 2/14 -3 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 3/2013 Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως ,από την οδό Μαυρούλια […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 2/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 2/14 -3 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 2/2013Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο:«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος –Κολοκοτρώνη-Μιαούλη και Πετμεζά». Στο […]

Όλο το άρθρο

ΔΕΔ Τεχνικό Πρόγραμμα 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1/21-1-2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 1/2013 Περίληψη: «Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2013». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα […]

Όλο το άρθρο

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σικυωνίων Οι φορείς που ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση για συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης ανέρχονται στους 50. Έχοντας υπόψη το μέγιστο αριθμό μελών της ΔΕΔ (50 συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) και το ότι η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα δυόμισι έτη προτείνεται: 1. Η πρώτη θητεία της επιτροπής να λήγει στις 31-12-2012 […]

Όλο το άρθρο

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 11-3-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για τους Δημότες που θα είναι μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστασίου και των κ.Ζαχαριά Χρήστου & Χατούπη Νικολάου εκπροσώπων της μειοψηφίας και της Προϊσταμένης κ. Θελερίτη Γεωργίας, οι κληρωθέντες […]

Όλο το άρθρο