403/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   403/2022   22ο θέμα ημερήσιας διάταξης Απόδοση λογαριασμού (1.481,58€) εντάλματος προπληρωμής αγοράς φακέλων ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

402/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   402/2022   21ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός -δικηγόρου- για γνωμοδότηση επί ζητημάτων που αφορούν την εξέλιξη  αγωγής ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ & ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

401/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   401/2022   20ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός –δικηγόρου– για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων  κατά απόφασης επιβολής δ/κου προστίμου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα […]

Όλο το άρθρο

400/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   400/2022   19ο θέμα ημερήσιας διάταξης ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ) μετά από -γνωμοδότηση- (356/2022) και ορισμός –δικηγόρου– Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα […]

Όλο το άρθρο

399/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   399/2022   18ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός –δικηγόρου– ως εκπρόσωπο του ΣΑΡΧΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατόπιν -γνωμοδότησης- Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε […]

Όλο το άρθρο

393/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   393/2022   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμού -δικηγόρου- για γνωμοδότηση περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού από μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΒΛΑΣΗ Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα […]

Όλο το άρθρο

392/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   392/2022   11ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός -δικηγόρου- για γνωμοδότηση επί οικονομικών ζητημάτων πολεοδομικών περιοχών του άρθρου 13 του ν.1337/83. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

391/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   391/2022   10ο θέμα ημερήσιας διάταξης Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε […]

Όλο το άρθρο

390/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   390/2022   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό […]

Όλο το άρθρο

389/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   389/2022 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός για τη μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο