141/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17ης/07.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 141/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, […]

Όλο το άρθρο

103/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12ης/10.05.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 103/2021   1ο θέμα   Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ […]

Όλο το άρθρο

148/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17ης/07.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 148/2021   8ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Τροποποίηση π/υ έτους 2021 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για εγγραφή οφειλομένων που προέκυψαν μετά την κατάρτισή του.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 7η Ιουνίου 2021 και ώρα […]

Όλο το άρθρο

103/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12ης/10.05.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 103/2021   1ο θέμα   Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ […]

Όλο το άρθρο

150/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17ης/07.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 150/2021   10ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της Συμμετοχής ή μή του Δήμου Σικυωνίων στην ομαδική αγωγή εναντίον των κατασκευαστών φορτηγών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ολλανδίας και διεκδίκηση ποσού αποζημίωσης.   Στο […]

Όλο το άρθρο

149/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17ης/07.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 149/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Έγκριση της 91/2021 απόφασης Δημάρχου «ορισμού δικηγόρου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων να παραστεί κα καταθέσει -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- σημείωμα προς αντίκρουση αίτησης προσωρινής διαταγής των  ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ […]

Όλο το άρθρο

147/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17ης/07.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 147/2021   7ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος (με λογότυπο & courier).   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 7η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η […]

Όλο το άρθρο

146/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17ης/07.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 146/2021   6ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΜΑΪΟ & ΙΟΥΝΙΟ 2021.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

145/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17ης/07.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 145/2021   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 7η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ […]

Όλο το άρθρο

144/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17ης/07.06.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 144/2021   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.00.6739.002 οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών».   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 7η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η […]

Όλο το άρθρο