10/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   4η/1.2. 2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   10/2023   Έγκριση της υπ. αριθμ. 13/2022 μελέτης,  των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και του τεύχους δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 1.224.545,97€ στο πλαίσιο πρόσκλησης  […]

Όλο το άρθρο

9/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   3η/30.01. 2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης   9/2023   ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό […]

Όλο το άρθρο

8/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   3η/30.01. 2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   8/2023   Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023 και […]

Όλο το άρθρο

7/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ορθή επανάληψη 3η/30.01. 2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   7/2023   Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

456/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   42η/21 .12. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης   αρ. απόφασης   456/2022   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης 1ο/16.12.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 1/2019 έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 […]

Όλο το άρθρο

479/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   43η/27.12.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   479/2022   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση  ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης της ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΡΘΑΣ αναφορικά με την  298/2020 απόφαση Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη […]

Όλο το άρθρο

6/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   2η/16.01.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης   6/2023   ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 2924/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

5/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   2η/16.01.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης   5/2023   ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την […]

Όλο το άρθρο

4/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   2η/16.01.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   4/2023   Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και […]

Όλο το άρθρο

3/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   2η/16.01.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   3/2023   Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022). Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, […]

Όλο το άρθρο