5/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  11  –  05  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων  και λαχανικών, ιδιοκτησίας […]

Όλο το άρθρο

4/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2 / 03 – 03 – 2020 Αριθμός Απόφασης: 4 / 2020 ΘΕΜΑ: 2ον «Έγκριση ή μη για δημιουργία θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. έμπροσθεν των καταστημάτων των Τραπεζών Πειραιώς και ALPHA BANK.» Στο Κιάτο και […]

Όλο το άρθρο

3/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2 / 03 – 03 – 2020 Αριθμός Απόφασης: 3 / 2020 ΘΕΜΑ: 1ον «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο» Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα […]

Όλο το άρθρο

31/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  27-11 – 2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    31  /  2019    ΘΕΜΑ:  3 ΟΝ   «Οριοθέτηση  πεζοδρόμου Παπαβασιλείου  στο Κιάτο».         Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   27ην  Νοεμβρίου έτους  2019 […]

Όλο το άρθρο

30/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  27-11 – 2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    30  /  2019     ΘΕΜΑ:2 ΟΝ   « Περί   συζητήσεως  της αιτήσεως  του Βαλκάνου  Φωτίου».     Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την […]

Όλο το άρθρο

29/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  27-11 – 2019   Αριθμός  Απόφασης:    29  /  2019     ΘΕΜΑ:  1ΟΝ   «Εκλογή   Αντιπροέδρου της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  1η θητεία                         (01.09.2019  –  06.11.2021) της δημοτικής περιόδου 2019-2023».     Στο  […]

Όλο το άρθρο

2/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1 / 10 – 02 – 2020 Αριθμός Απόφασης: 2 / 2020 ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στο εργοστάσιο εμφιάλωσης πόσιμου νερού της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση […]

Όλο το άρθρο

1/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  10  –  02  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    1  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος 2019  βάση των […]

Όλο το άρθρο

24/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2019     ΘΕΜΑ:3ΟΝ   « Περί παρατάσεως άδειας χρήσης μουσικής στην κα Κεφαλά Αγγελική σε κτίριο ιδιοκτησίας της σε κατάστημα Υ.Ε. […]

Όλο το άρθρο

25/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    25  /  2019     ΘΕΜΑ:4ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Κλεισθένους 15 στο Κιάτο».     Στο  […]

Όλο το άρθρο