20/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9   /  25   –    8    –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2020     ΘΕΜΑ: 1 ΟΝ   « Έγκριση  νέου κανονισμού  άρδευσης του αρδευτικού δικτύου Λαύκας – Καστανιάς-Δροσοπηγής»     Στο  Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  16   –    6    –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    15  /  2020     ΘΕΜΑ: 1 ΟΝ  «Απαγόρευση  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων, τα Σάββατα του καλοκαιριού στην παραλιακή  ζώνη του Κιάτου, επί της οδού […]

Όλο το άρθρο

14/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   6    /  12    –    06    –   2020   Αριθμός  Απόφασης:    14  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ον  «Περί  διαπλάτυνσης   πεζοδρομίων  της  οδού Φιλλύρα στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου»    Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό […]

Όλο το άρθρο

12/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  26  –  05  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:   12  /  2020     ΘΕΜΑ: 3ΟΝ   «Εισήγηση  για  εξώδικο  συμβιβασμό  και προσδιορισμό τιμής μονάδος για τη  μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα […]

Όλο το άρθρο

11/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  26  –  05  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:   11  /  2020     ΘΕΜΑ: 2ΟΝ   «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου  για άρση και  επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 59 του Ρυμοτομικού σχεδίου  Κιάτου.» […]

Όλο το άρθρο

10/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  26  –  05  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:   10  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Δημιουργία  ολοκληρωμένων Τουριστικών  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για                       ΑΜΕΑ  στην Κοινότητα Κάτω Διμηνιού»     Στο  […]

Όλο το άρθρο

13/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  01    –    06    –   2020   Αριθμός  Απόφασης:    3  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ον  «Περί  διαπλάτυνσης   πεζοδρομίων  της  οδού Φιλλύρα στην                          Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου»     Στο  Κιάτο και […]

Όλο το άρθρο

9/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  11  –  05  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:   9  /  2020     ΘΕΜΑ: 5ΟΝ  «Σχετικά με το αίτημα της κας Φίλη Σοφίας για την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών έμπροσθεν της ιδιοκτησίας […]

Όλο το άρθρο

8/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  11  –  05  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    8  /  2020     ΘΕΜΑ: 4ΟΝ  «Σχετικά με το αίτημα του κ. Τσοπανάκη  Εμμανουήλ για την τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώματος της […]

Όλο το άρθρο

7/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  11  –  05  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    7  /  2020     ΘΕΜΑ: 3ΟΝ  «Εισήγηση  για τον προσδιορισμό οφειλής λόγω ρυμοτόμησης  της κας Καρέλη – Κατσουλοπούλου  Ελένης.»     Στο  […]

Όλο το άρθρο