17/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2023     ΘΕΜΑ: 6oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Έγκριση ή μη Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων.»   Στο  Κιάτο και […]

Continue Reading

16/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    16  /  2023     ΘΕΜΑ: 5oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 35/2022 γνωμοδότησης του συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος –Κιάτου […]

Continue Reading

13/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    13  /  2023     ΘΕΜΑ: 2oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Τροποποίηση ως προς τα άρθρα 3 και 6 του κανονισμού λειτουργίας  της Λαϊκής […]

Continue Reading

12/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    12  /  2023     ΘΕΜΑ: 1oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης  με Πολυκέντρα ανακύκλωσης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣΔΑ […]

Continue Reading

9/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2  /  07  –  02 –  2023                                                               Αριθμός  Απόφασης:    9  /  2023   ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο»   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό […]

Continue Reading

8/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2  /  07  –  02 –  2023                                                               Αριθμός  Απόφασης:    8  /  2023   ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Περί χορηγήσεως ή μη για  άδεια  δικτύων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών  ινών της Εταιρείας «ΟPEN […]

Continue Reading

7/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2  /  07  –  02 –  2023                                                               Αριθμός  Απόφασης:    7  /  2023     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Εντοπισμένη τροποποίηση  της Πολεοδομικής Μελέτης Πλατανίων στο Ο.Τ. 404 του οικισμού Κιάτου.»   Στο  Κιάτο και […]

Continue Reading

6/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    6  /  2023     ΘΕΜΑ: 6ΟΝ «Περί  εγκρίσεως ή μη  για την  απότμηση κρασπέδου – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην Δημοτική οδό Σικυώνος […]

Continue Reading

5/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2023     ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Περί  μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται  επί της Πλατείας Φιλύρα της Κοινότητας                      Σικυώνος-Κιάτου.»   Στο  Κιάτο […]

Continue Reading

4/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    4  /  2023     ΘΕΜΑ: 4ΟΝ «Περί  εγκρίσεως ή μη εισόδου εξόδου για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Γρηγορίου  Χρήστου  στη                     θέση […]

Continue Reading