6/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    6  /  2023     ΘΕΜΑ: 6ΟΝ «Περί  εγκρίσεως ή μη  για την  απότμηση κρασπέδου – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου στην Δημοτική οδό Σικυώνος […]

Όλο το άρθρο

5/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2023     ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Περί  μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται  επί της Πλατείας Φιλύρα της Κοινότητας                      Σικυώνος-Κιάτου.»   Στο  Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

4/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    4  /  2023     ΘΕΜΑ: 4ΟΝ «Περί  εγκρίσεως ή μη εισόδου εξόδου για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Γρηγορίου  Χρήστου  στη                     θέση […]

Όλο το άρθρο

3/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    3  /  2023     ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Περί  εγκρίσεως ή μη εισόδου εξόδου για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελαιουργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κρυονερίου στη […]

Όλο το άρθρο

2/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    2  /  2023     ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Περί  χορηγήσεως ή μη  για άδεια διάνοιξης  τάφρων επί οδοστρωμάτων ή  πεζοδρομίων για                        αποκατάσταση καλωδιακών […]

Όλο το άρθρο

1/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    1  /  2023     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος 2022  βάση των […]

Όλο το άρθρο

35/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  13 –  12  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    35  /  2022     ΘΕΜΑ: 3oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Αδρακτά Αικατερίνης για χορήγηση άδειας οριοθέτησης μιας […]

Όλο το άρθρο

34/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  13 –  12  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    34  /  2022     ΘΕΜΑ: 2oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Περί   παραχωρήσεως της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας την […]

Όλο το άρθρο

33/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  13 –  12  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    33  /  2022     ΘΕΜΑ: 1oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Περί   εγκρίσεως  Κανονισμού Άρδευσης της Κοινότητας Στυμφαλίας»   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό […]

Όλο το άρθρο

32/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8    /  5  –  12  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    32  /  2022     ΘΕΜΑ: 1oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Περί   εγκρίσεως  Κανονισμού Άρδευσης της Κοινότητας Στυμφαλίας»   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό […]

Όλο το άρθρο