32/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    32  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     Πράξη εφαρμογής των περιοχών της πόλης του Κιάτου, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις […]

Όλο το άρθρο

31/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    31  /  2020     ΘΕΜΑ: 5ΟΝ   Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο. Τ 59 του ρυμοτομικού σχεδίου […]

Όλο το άρθρο

30/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    30  /  2020     ΘΕΜΑ: 4ΟΝ   Έγκριση ή μη  εισόδου- εξόδου  οχημάτων  για έκδοση οικοδομικής αδείας νέου κτιρίου με χρήση Συσκευαστηρίου αγροτικών […]

Όλο το άρθρο

29/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    29  /  2020     ΘΕΜΑ: 3ον  Περί μεταφοράς  ή μη του οικισμού που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης/στάθμευσης ΤΑΞΙ                          […]

Όλο το άρθρο

28/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    28  /  2020     ΘΕΜΑ:   2ον Περί  αγοράς οικοπέδου για νέο κοιμητήριο στην Κοινότητα  Πασίου.   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

27/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    27  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ον  <<Περί παραχωρήσεως  ή μη οικογενειακών τάφων στην Κοινότητα Κάτω Διμηνιού των κ.κ. Τσιλιβή Νικολάου του Ηλία, […]

Όλο το άρθρο

26/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   11    /  10  –  11  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    26  /  2020     ΘΕΜΑ: 2ΟΝ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Χορήγηση ή μη  άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού  οδικού δικτύου στη ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.»   […]

Όλο το άρθρο

25/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   11    /  10  –  11  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    25  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με δημοτική οδό (Πάροδος Πετμεζά), για  είσοδο- έξοδο, […]

Όλο το άρθρο

24/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   11    /  10  –  11  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2020     ΘΕΜΑ: 2ΟΝ    ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Καθορισμός λειτουργίας λαϊκής αγοράς  Δ. Σικυωνίων λόγω Covid-19) .»     Στο  Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

23/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   11    /  10  –  11  –   2020                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2020     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ    ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ « Περί  παραχωρήσεως διπλού οικογενειακού τάφου στην κ.  Μαστρογιαννοπούλου Μαριάνα στο Κοιμητήριο της […]

Όλο το άρθρο