24/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9  /   03   –   12  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2021   Περί  «Περί παραχωρήσεως προσωρινής διάρκειας δημοτικού ακινήτου στην Πλατεία             Ελευθερίας  για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων.   Στο  Κιάτο και […]

Όλο το άρθρο

23/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9  /   03   –   12  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2021     ΘΕΜΑ: 1ον «Επί  αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ.  «Η  ΜΗΚΩΝΗ» σχετικά  με την παραχώρηση                        χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας για […]

Όλο το άρθρο

22/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9  /   03   –   12  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    22  /  2021     ΘΕΜΑ: 1ον EKΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ « Περί  αιτήματος φύτευσης  δένδρων στην                                                           πλατεία της Κοινότητας  Καισαρίου.»     […]

Όλο το άρθρο

21/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8   /   04   –   10  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    21  /  2021     ΘΕΜΑ: 4ον «Περί αιτήματος του κ. Φιακά  Παναγιώτη,  περί εγκρίσεως εισόδου-εξόδου                        για το ακίνητό του στον αναδασμό […]

Όλο το άρθρο

20/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8   /   04   –   10  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2021     ΘΕΜΑ: 3ον «Περί αιτήματος του κ. Μάλλιου Κωνσταντίνου (Νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.)  περί […]

Όλο το άρθρο

18/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8    /  04 – 10 – 2021   Αριθμός  Απόφασης:    18  /  2021     ΘΕΜΑ:  1ΟΝ   «Εκλογή   Αντιπροέδρου της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  από                           (01.09.2021  –  31.12.2023) της δημοτικής περιόδου 2019-2023».   […]

Όλο το άρθρο

17/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7   /   13   –   07  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2021     ΘΕΜΑ: 2ον «Εισήγηση επί των  ενστάσεων  που υποβλήθηκαν  κατά της  90/2021 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση […]

Όλο το άρθρο

16/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7   /   13   –   07  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    16  /  2021     ΘΕΜΑ: 1ον «Εισήγηση επί των  ενστάσεων  που υποβλήθηκαν  κατά της  26/2021 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση […]

Όλο το άρθρο

14/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /   28  –  06  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    14  /  2021     ΘΕΜΑ: 2ον «Περί αιτήματος της Κοινότητας  Ψαρίου,  για την επέκταση  χώρου                      Κοιμητηρίου.»     Στο  Κιάτο και […]

Όλο το άρθρο

13/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /   28  –  06  –  2021                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    13  /  2021     ΘΕΜΑ: 1ον  «Επί  αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Α. Κοββατζή  και Π. Παπαληγούρα, […]

Όλο το άρθρο