24/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   6 /  9  –  9  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2022     ΘΕΜΑ: 1oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Παράταση  του ωραρίου χρήσης  μουσικής στον Κων/νο Μάλλιο & Συνεργάτες Ε.Ε. στο Κ.Υ.Ε. […]

Όλο το άρθρο

23/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  2  –  9  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2022     ΘΕΜΑ: 3oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Έγκριση  εισόδου-εξόδου  της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ  Ο.Ε» για το ακίνητο Γκιούλη Δημητρίου στη […]

Όλο το άρθρο

22/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  2  –  9  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    22  /  2022     ΘΕΜΑ: 2oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επαγγελματική  αποθήκη (Βιοτεχνία) για κατασκευή  πορτών-παραθύρων από αλουμίνιο, του […]

Όλο το άρθρο

21/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  2  –  9  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    21  /  2022     ΘΕΜΑ: 1oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Παράταση  του ωραρίου χρήσης  μουσικής «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ» του κου Τσέκου  Ιωάννη του Γεωργίου, σε […]

Όλο το άρθρο

20/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  27  –  07  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2022     ΘΕΜΑ: 5oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Τροποποίηση άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού  οδικού δικτύου, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ […]

Όλο το άρθρο

19/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  27  –  07  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    19  /  2022     ΘΕΜΑ: 4oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από μισθωμένη  ιδιοκτησία του κ. Ανδρουλιδάκη Νικόλαου στην Κοινότητα  Σικυώνος-Κιάτου» […]

Όλο το άρθρο

18/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  27  –  07  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    18  /  2022     ΘΕΜΑ: 3oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & Σια Ο.Ε. εκτός […]

Όλο το άρθρο

17/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  27  –  07  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2022     ΘΕΜΑ: 2oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Περί παραχωρήσεως κοινοχρήστου χώρου της Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) στην κ. Παπαργυρίου Αικατερίνη για […]

Όλο το άρθρο

16/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  27  –  07  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    16   /  2022     ΘΕΜΑ: 1oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Περί παραχωρήσεως  μέρος της  πλατείας  Ελευθερίας στο Κιάτο για την 31-07-2022 στον κ. […]

Όλο το άρθρο

15/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  04  –  07  –  2022                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    15   /  2022     ΘΕΜΑ: 2oν  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Περί παραχωρήσεως  πλατείας  της Κοινότητας Στενού στην κυρία Μπαρλαούρα Αργυρώ για το […]

Όλο το άρθρο