46/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  46/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 67/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο […]

Όλο το άρθρο

45/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  45/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 84/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ […]

Όλο το άρθρο

44/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  44/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 82/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή απόφασης ένταξης των πράξεων του Δήμου Σικυωνίων στη δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 […]

Όλο το άρθρο

63/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  63/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 88/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος  Εισηγητικής Έκθεσης Α’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».    Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την […]

Όλο το άρθρο

62/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  62/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 86/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός […]

Όλο το άρθρο

61/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  61/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 85/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου έτους 2021 […]

Όλο το άρθρο

60/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  60/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 66/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και π/υ οικονομικού  έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. […]

Όλο το άρθρο

59/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  59/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 6/2021 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2021» .     Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

40/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 3ης/16-03-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( δια Περιφοράς ). Αρ. Απόφασης:  40/2021 Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ)».   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την […]

Όλο το άρθρο

37/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 3ης/16-03-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( δια Περιφοράς ). Αρ. Απόφασης:  37/2021 Περίληψη: Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στα Επιμορφωτικά Προγράμματα «Ψυχικής Υγείας» του  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2021 […]

Όλο το άρθρο