Απόφαση 57/2015 Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13ης/3-9-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» Αριθμός Απόφασης 57 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας από τις υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και ψήφιση πίστωσης Στο Κιάτο σήμερα τρεις (03) Σεπτεμβρίου 2015, […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 58/2015 Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ«Η ΜΗΚΩΝΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13ης/3-9-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» Αριθμός Απόφασης 58 ΘΕΜΑ: Έγκριση ανατροπής ανάληψης δαπάνης Στο Κιάτο σήμερα τρεις (03) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ στο γραφείο του Νομικού Προσώπου συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

      EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 21.5.2015 ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της υπ’ αριθ. 7ης/2015 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   της 20-5-2015           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συζήτηση περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

      EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 5.6.2015 ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της υπ’ αριθ. 8ης/2015 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   της 4-6-2015           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ψήφιση πιστώσεων Αριθμός Απόφασης: 43 Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του ΝΠΔΔ […]

Όλο το άρθρο