2η/2020 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της (11-05-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 5-5-2020 NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 3 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων. 1.- Toν κ. Φωκίων Στέκα, Δ/ντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. 2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου. […]

Όλο το άρθρο

1η/2020 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της (11-02-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 7-2-2020 NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων. 1.- Toν κ. Φωκίων Στέκα, Δ/ντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. 2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου. […]

Όλο το άρθρο

5η/2019 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      5ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  ( 26-11-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο  22-11-2019 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  19 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Φωκίων   Στέκα,  Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο

3η/2019 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      3ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  ( 13-5-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο  8-5-2019 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  15 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Φωκίων   Στέκα,  Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού Σχολείου […]

Όλο το άρθρο

2η/2019 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      2ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  ( 2-4-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο  29-03-2019 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  12 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.- Toν  κ.  Φωκίων   Στέκα,  Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο

1η/2019 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      1ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  ( 21-01-2019) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο    16-1-2019 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  1 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ     Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.                    1.-  Tην  κ. Καλλιώρα Αναστασία,  Δ/ντρια  του 4ου Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο

7η/2018 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                     7ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 7-12-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   06-12–2018 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 24 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.                   1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.          2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα […]

Όλο το άρθρο

5η/2018 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                       5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 27-8-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   23-8-2018 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 17 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                        Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.                   1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του […]

Όλο το άρθρο

4η/2018 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                       4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 7-8-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   3-8-2018 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 14 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                        Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.                   1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του […]

Όλο το άρθρο

3η/2018 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                       3ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 7-5-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   3-5-2018 NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:  8 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                        Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.                   1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του […]

Όλο το άρθρο