8η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                               8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-6-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 25-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ:186 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος Τσαμαντά Ελένη […]

Όλο το άρθρο

7η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                               7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-6-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 24-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 182 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος Τσαμαντά […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (24-06-2019)

                                              7ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (24-06-2019)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   20-06-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            […]

Όλο το άρθρο

6η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                               6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18-6-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 12-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 160 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος Τσαμαντά […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 6ης/2019 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

6ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (10-06-2019)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   6-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.136 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο                                     2.- Kελλάρη                               Βασίλειο                                     3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο                                     4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο                                     5.- Λούτα                                    Αικατερίνη                                     […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 5ης/2019 έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                                5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16-5-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 16-5-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 127 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος Τσαμαντά […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 5ης/2019 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

5ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (22-4-2019)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   18-4-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.98 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο                                     2.- Kελλάρη                               Βασίλειο                                     3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο                                     4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο                                     5.- Λούτα                                    Αικατερίνη                                     […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 4ης/2019 έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                                4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-4-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 11-4-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 107 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος Τσαμαντά […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 4ης/2019 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

4ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (9-4-2019)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   5-4-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.62 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο                                     2.- Kελλάρη                               Βασίλειο                                     3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο                                     4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο                                     5.- Λούτα                                    Αικατερίνη                                     […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 3ης/2019 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

3ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (26-3-2019)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   22-03-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.58 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο                                     2.- Kελλάρη                               Βασίλειο                                     3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο                                     4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο                                     5.- Λούτα                                    Αικατερίνη                                     […]

Όλο το άρθρο