2/2017 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Κιάτο 05-10-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16488   Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς:  1) κ.κ. Αντιδημάρχους                 2) κ. Σπανό Κωνσταντίνο                  3) κ. Μαυραγάνη Κυριακή   Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων στις 11    Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 σε […]

Όλο το άρθρο

1/2017 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Κιάτο 03 Ιουλίου 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                             Αριθμ. πρωτ: 10565   Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς:  κ.κ. Αντιδημάρχους        Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων την 03 Ιουλίου  2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ σε έκτακτη […]

Όλο το άρθρο

8η Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                         Κιάτο 29 Νοεμβρίου 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 18047 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς:  κ.κ. Αντιδημάρχους        Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 06 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. σύμφωνα με τις […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Κιάτο 18 Ιουλίου 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10783 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς:  1. κ.κ. Αντιδημάρχους        2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο        3. κ Μαυραγάνη Κυριακή   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 8 Ιουλίου 2016ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10227 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς:   1. κ.κ. Αντιδημάρχους       Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 12 Ιουλίου  2016 και ώρα 10:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 22 Ιουνίου 2016ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9237 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς:   1. κ.κ. Αντιδημάρχους       2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο       3. κ Μαυραγάνη  Κυριακή Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη  28 Ιουνίου 2016  και ώρα 09:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 17 Ιουνίου 2016ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9003 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς:   1. κ.κ. Αντιδημάρχους       2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο       3. κ Μαυραγάνη  Κυριακή Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016  και ώρα 13:00μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις […]

Όλο το άρθρο

3/2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 17 Μαΐου 2016ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6724 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 και ώρα 08:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να […]

Όλο το άρθρο

2/2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 20 Απριλίου 2016ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5292 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς: 1. κ.κ. Αντιδημάρχους2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο3. κ Μαυραγάνη Κυριακή Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 29 Μαρτίου 2016ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4114 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προς: 1. κ.κ. Αντιδημάρχους2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο3. κ Μαυραγάνη Κυριακή Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 και ώρα 20:00μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 […]

Όλο το άρθρο