86/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/16.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 86/2019   Θέμα: «Ανάκληση της 64/2019 απόφασης ΟΕ περί «Έγκρισης της 16/2018 μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

56/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 56/2019   Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για τη συλλογή συμβολαίων για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

47/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 47/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της διαδικασίας ορισμού τοπικών οίνων ως Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.     Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ […]

Όλο το άρθρο

58/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 58/2019   Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος μετά την 12/2019 κατατεθείσα αίτηση του ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ […]

Όλο το άρθρο

57/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 57/2019   Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της 128/2016 αγωγής του ΠΑΠΠΑ ΑΝΔΡΕΑ, κατόπιν ΚΛ153/15.02.2019 κλήσεως». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη […]

Όλο το άρθρο

55/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 55/2019   Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΚΟΡΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η […]

Όλο το άρθρο

54/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 54/2019   Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη καθορισμού οριστικής ή μη μονάδος μετά την 59/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η […]

Όλο το άρθρο

53/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 53/2019   Θέμα: «Έγκριση 65/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης Αντιδημάρχου Δομετίου Βασιλείου ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

52/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 52/2019   Θέμα: «Έγκριση 64/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου για παράσταση & σύνταξη υπομνήματος δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης του 12/πρακτικό 6/30.5.2018 απόφασης της Α’ Ειδικής […]

Όλο το άρθρο

69/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/26.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 69/2019   Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2019 για εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ προϋπολογισμού 868.000,00€ από επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του ν.45092017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ […]

Όλο το άρθρο