142/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/10.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 142/2019   Θέμα: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2018.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την […]

Όλο το άρθρο

131/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/10.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 131/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων, κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμεναρχείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 77/2019 απόφασης ΟΕ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και […]

Όλο το άρθρο

129/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/10.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 129/2019   Θέμα: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου & ΓΚΙΟΥΛΗ Κωνσταντίνου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου δυνάμει της 100/2019 απόφασης ΟΕ.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

128/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/10.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 128/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση του δικογράφου.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

127/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/10.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 127/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (20.06.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση ανακοπής 133/18.12.2015 της ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ μετά την ΚΛ738/23.05.2019 κλήση.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα […]

Όλο το άρθρο

126/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/10.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 126/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (20.06.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση ανακοπής 128/7.12.2015 της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ μετά την ΚΛ735/23.05.2019 κλήση.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα […]

Όλο το άρθρο

143/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/10.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 143/2019     Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου».   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ […]

Όλο το άρθρο

130/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/31.05.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 121/2019   Θέμα: Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της  «Προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαΐου 2019 και […]

Όλο το άρθρο

121/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/31.05.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 121/2019     Θέμα: Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της  «Προμήθειας & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαΐου 2019 […]

Όλο το άρθρο

120/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/31.05.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 120/2019     Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (6.6.2019) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαΐου 2019 και ώρα […]

Όλο το άρθρο