24/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2019     ΘΕΜΑ:3ΟΝ   « Περί παρατάσεως άδειας χρήσης μουσικής στην κα Κεφαλά Αγγελική σε κτίριο ιδιοκτησίας της σε κατάστημα Υ.Ε. […]

Όλο το άρθρο

25/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    25  /  2019     ΘΕΜΑ:4ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Κλεισθένους 15 στο Κιάτο».     Στο  […]

Όλο το άρθρο

26/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    26  /  2019     ΘΕΜΑ:5ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Κλεισθένους 5 στο Κιάτο».     Στο  […]

Όλο το άρθρο

27/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    27  /  2019     ΘΕΜΑ:6ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Πετμεζά & Μιαούλη 1 στο Κιάτο».   […]

Όλο το άρθρο

28/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    28  /  2019     ΘΕΜΑ:7ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Εθνικής  Αντίστασης 3 στο Κιάτο».     […]

Όλο το άρθρο

23/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2019     ΘΕΜΑ:2ΟΝ   «Περί συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κου Κάτσαβου Γεωργίου, περί τοποθετήσεως ελαστικών   κολωνακίων επί της οδού Παπαναστασίου, στην […]

Όλο το άρθρο

22/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    22  /  2019     ΘΕΜΑ:1ΟΝ   « Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κας Κόλλια Γαρυφαλιάς, για την τοποθέτηση δύο (2) κολωνακίων έμπροσθεν της […]

Όλο το άρθρο

15/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΝΠΔΔ)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                           Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της     5  / 22-04-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Αριθμός Απόφασης  15  / 2019   ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί  συζητήσεως  της αιτήσεως του […]

Όλο το άρθρο

21/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    21  /  2019     ΘΕΜΑ: 6ΟΝ   « Περί συζητήσεως της αίτησης για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων του κ. Βαλκάνου Φωτίου στην […]

Όλο το άρθρο

20/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2019     ΘΕΜΑ: 5ΟΝ   « Χορήγηση άδειας παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε.  της κας  Γαλιάτσου Μαρίας στην Τ. Κ. […]

Όλο το άρθρο