29/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   10  /  17  –  12  -2018                                                                  Αριθμός  Απόφασης:  29 / 2018   ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί   της αγροτικής οδού  στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης & Διανομής για […]

Όλο το άρθρο

15/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018                                                                   Αριθμός Απόφασης: 15 / 2018     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο                      μας.»          Στο […]

Όλο το άρθρο

16/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018                                                                 Αριθμός Απόφασης: 16/ 2018 ΘΕΜΑ: 2 ΟΝ «Τοποθέτηση   Πινακίδας Σήμανσης (Ως Πεζόδρομος) επί της οδού Αδράστου   στην Δ. Κ.                          Σικυώνος –     Κιάτου.» […]

Όλο το άρθρο

17/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018                                                                 Αριθμός Απόφασης: 17 / 2018 ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Έγκριση ή μη της τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 2286/2010/14-02-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που αφορά την τροποποίηση (λόγω αύξηση δυναμικότητας) […]

Όλο το άρθρο

18/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018                                                                 Αριθμός Απόφασης: 18/ 2018 ΘΕΜΑ: 4ΟΝ «Μετατόπιση   περιπτέρου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου επί της οδού                      Φιλλύρα.»      Στο Κιάτο και στο […]

Όλο το άρθρο

19/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018                                                                 Αριθμός Απόφασης: 19 / 2018 ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως για έγκριση εισόδου και εξόδου οχημάτων του κ. Βαλκάνου                      Φωτίου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.»      […]

Όλο το άρθρο

20/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018                                                                 Αριθμός Απόφασης: 20/ 2018 ΘΕΜΑ: 6ΟΝ «Μονοδρόμηση Τμήματος της οδού Δημοκρατίας στην Δ.Κ. Σικυώνος- Κιάτου.»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Οκτωβρίου του […]

Όλο το άρθρο

21/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018                                                                 Αριθμός Απόφασης: 21/ 2018 ΘΕΜΑ: 7ΟΝ «Κατασκευή   τοιχίου σε σημείο της κοίτης   του ποταμού Ελλισώνα»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην […]

Όλο το άρθρο

22/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 23 – 10 -2018                                                                 Αριθμός Απόφασης: 22 / 2018 ΘΕΜΑ: 8ΟΝ «Μεταφορά   θέσεων στάθμευσης ταξί στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου»      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την […]

Όλο το άρθρο

12/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   6 / 17-07-2018                                                                 Αριθμός Απόφασης: 12/ 2018 ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου – Αγορά του όμορου   στην Πλατεία                                                                    ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου.»      […]

Όλο το άρθρο