176/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 14ς /8.5.2019 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 176/2019 Περίληψη : Επί της αριθ. 24923/4-4-2019 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των […]

Όλο το άρθρο

132/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 132/2019 Περίληψη : Επί αιτήματος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ν. Κορινθίας περί, παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου της […]

Όλο το άρθρο

127/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 127/2019 Περίληψη : Επί αιτήματος του  κ. Δουβή Παναγιώτη περί Παραχώρησης χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Κεφαλαρίου […]

Όλο το άρθρο

175/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης /24.4.2019 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 175/2019 Περίληψη : Επί  αιτήματος της Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου περί παραχώρησης χώρου εντός του αλσυλλίου της […]

Όλο το άρθρο

170/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης /23.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 170/2019 Περίληψη : Επί της αριθ. 4/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : «Παραχώρηση μιας […]

Όλο το άρθρο

164/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης  /23.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 164/2019 Περίληψη : Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης Α΄ Τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (αριθ. […]

Όλο το άρθρο

133/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 133/2019 Περίληψη : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ». Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την […]

Όλο το άρθρο

134/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 134/2019 Περίληψη : ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ της ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων . Στο Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

173/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης  /23.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 173/2019 Περίληψη : Επί της αριθ. 124/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων με θέμα: « Υποβολή πρότασης […]

Όλο το άρθρο

165/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης  /23.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 165/2019 Περίληψη : Επί αιτήματος Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας περί παραχώρησης της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου για […]

Όλο το άρθρο