Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων

Με την αριθμ.310/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, (όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 292/2015, 31/2016, 207/2016, 113/2017 και 145/2017 όμοιες αποφάσεις), όρισε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», με έδρα το Δήμο Σικυωνίων, τους παρακάτω: Τον κ. Καραχάλιο Παναγιώτη, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο […]

Όλο το άρθρο

ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη»

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων, «Η Μηκώνη» Η 322/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων καθορίζει τα ακόλουθα: Α. Καταργεί τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: Α) Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικής Αντίληψης Δήμου Στυμφαλίας, που συστήθηκε με το αριθ. 1114/8-9-2000 ΦΕΚ [τεύχος Β].Β) Κέντρο Νεότητας και Πληροφόρησης Νεολαίας Δήμου Στυμφαλίας […]

Όλο το άρθρο

Μέλη Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

 Με την 375/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων Συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων, με την επωνυμία ”Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων΄΄ με διακριτικό τίτλο «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» αποτελούμενο από τους εξής:   Τακτικό μέλος ιδιότητα   Αναπληρωματικό μέλος ιδιότητα   Σωτηρόπουλος Ιωάννης Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας   Φιακάς […]

Όλο το άρθρο

Μέλη Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ. «Η Μηκώνη»

Με την 313/2014 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλίο του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη» αποτελούμενο από τους εξής: 1. Ζάρκο Δημήτριο, Δημ. Σύμβουλο, ΠΡΟΕΔΡΟ, αναπληρούμενο από τον κ. Κουτρέτση Σπυρίδωνα. 2. Αλεξόπουλο Βασίλειο,  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, Δημ. Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ.  Μυττά Ιωάννη . 3.Κελλάρη Ιωάννα, Δημ. Σύμβουλο, αναπληρούμενη από την κ.  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική. 4. […]

Όλο το άρθρο

Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη»

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη» Σκοποί του νομικού προσώπου είναι:Στον τομέα της Παιδείας Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για τη την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθησης. Ίδρυση και λειτουργία κέντρων […]

Όλο το άρθρο

ΔΗ.ΚΕ.Σ.

Με το ΦΕΚ 339/16-5-1996 συστάθηκε κατασκευαστική επιχείρηση, με την επωνυμία Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση Δήμου Σικυώνος. Με την τροποποιητική πράξη (ΦΕΚ 1368/25-9-2003) η ονομασία της επιχείρησης έγινε «Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση Σικυωνίων». Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο από τους οποίους τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, και τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου εκ […]

Όλο το άρθρο

Χ.Υ.Τ.Α.

Πρόεδρος: Νικολόπουλος Σωτήριος Η Διαδημοτική Επιχείρηση συστάθηκε το 2001 (ΦΕΚ 1216/18-9-01) με σκοπό τη λειτουργία, διαχείριση και την εκμετάλλευση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) των Δήμων Σικυωνίων και Βέλου. Το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων, στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, είναι 70% ενώ το υπόλοιπο 30% ανήκει στο Δήμο Βέλου. Διοικείται από 9/μελές Διοικητικό […]

Όλο το άρθρο
filarmoniki

Φιλαρμονική

Το Μάρτιο του 2005 η Φιλαρμονική επανασυντάσσεται και το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασής της σε Ν.Π.Δ.Δ.Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος του οποίου είναι η κ. Ανδρικοπούλου Ναυσικά με υπεύθυνο τον μαέστρο κ. Ιωάννη Σπούλο. Συμμετέχει σε όλες τις θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή νέων μαθητών […]

Όλο το άρθρο
aimodosia banner 0

Τράπεζας Αίματος

Ο Δήμος Σικυωνίων προχώρησε στην ίδρυση Τράπεζας Αίματος ως ΝΠΔΔ με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 612/19-5-2003 με σκοπούς: Την πλατιά ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου για την αναγκαιότητα και τη διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας, τη συγκέντρωση αίματος, χωρίς αμοιβή, από αιμοδότες του Δήμου, με την υποβοήθηση και συμπαράσταση του Γ.Ν. Κορίνθου, όπου θα […]

Όλο το άρθρο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Σικυωνίων, ιδρυθείσα το 1961, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους Συνδημότες μας. Στεγάζεται σε έναν χώρο 230 τ.μ. στο ανακαινισμένο κτίριο πρώην ΑΣΟ στη συμβολή των οδών Καλογεροπούλου και Παπαληγούρα. Περιέχει πάνω από 6.000 τίτλους Βιβλίων: λογοτεχνία, φιλοσοφία, πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες κλπ.), παιδική λογοτεχνία, ποίηση, δοκίμιο, ιστορία, ψυχολογία, συμπληρωματικά βιβλία […]

Όλο το άρθρο