Πρόγραμμα εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Κιάτο  20 Μαϊου 2019 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ‘Εχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου  125  του ν. 3852/2010  « Νεα  Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) όπως  ισχύει   Την αριθ. 2/2019 απόφαση  του  […]

Όλο το άρθρο

Δημοσίευση Καταλόγου Ονομάτων ΜΕΛΩΝ Μη.Μ.Ε.Δ.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 3 της υπ΄αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 – ΦΕΚ 4841 Β΄-29/12/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων τα ονόματα των υπαλλήλων μελών του Μη.Μ.Ε.Δ (Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  που πληρούν […]

Όλο το άρθρο

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29ης/9/2018 ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι εκδόθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ανακοίνωση για την παραλαβή αιτήσεων των πληγέντων πολιτών που υπέστησαν ζημιές σε επιχειρήσεις, καταστήματα και επαγγελματικές στέγες.- (η ανακοίνωση επισυνάπτεται  στα “σχετικά αρχεία”)  

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29ης/9/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Δήμος Σικυωνίων ενημερώνει τους πολίτες ότι παραλαμβάνονται στο Δημαρχείο δηλώσεις ζημιών των πληγέντων.- (επισυνάπτονται έντυπα στα “σχετικά αρχεία”)  

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Δήμος Σικυωνίων ενημερώνει τους πολίτες ότι το Δημαρχείο θα παραμείνει ανοιχτό, σήμερα 30/9, μέχρι τις 10 το βράδυ για την παροχή πληροφοριών και την καταγραφή των άμεσων προβλημάτων των πληγέντων από τη χθεσινή θεομηνία. Για τις κατεπείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει οι πολίτες μπορούν να καλούν στα παρακάτω τηλέφωνα: […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος ανακοινώνει ότι εν αναμονή των έντονων καιρικών φαινομένων, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για σήμερα Παρασκευή 28/09/2018. Με Απόφαση της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες που υπάγονται στον Δήμο μας για σήμερα Παρασκευή 28/09/2018 .

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                               ΚΙΑΤΟ 22-08-2018 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ      Στις 14-08-2018 έληξε η θητεία επτά (7) εργατών-συνοδών απορριμματοφόρων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην αποκομιδή τόσο των οικιακών απορριμμάτων όσο και της ανακύκλωσης.      Οι διαθέσιμοι εργάτες αποκομιδής είναι αυτή τη στιγμή πέντε (5) με αποτέλεσμα την κατ’ ανάγκη μείωση των δρομολογίων.      Λαμβανομένου […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω του καύσωνα και προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν χωρίς προβλήματα από τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας οι αναμενόμενες υψηλές θερμοκρασίες, σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε την κλιματιζόμενη Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου ως χώρο φιλοξενίας κοινού για σήμερα 23 Ιουλίου 2018 και ώρες 09:00 έως τις 22:00.

Όλο το άρθρο