110/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   14η/28.04.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης   110/2023   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για  ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ 2023. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28η […]

Continue Reading

103/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   14η/28.04.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης   103/2023   Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Σικυωνίων» στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας […]

Continue Reading

9η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

9η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (2-5-2023)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Κιάτο     28 –  04  –  2023 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Aριθ. Πρωτ 113 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                           1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική                                     2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο                                     3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο […]

Continue Reading

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Aριθ. Πρωτ. 7778 Κιάτο   27-4-2023   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10η   ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   στις 27-4-2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων   Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η   (δια ζώσης)  συνεδρίαση […]

Continue Reading

17/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2023     ΘΕΜΑ: 6oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Έγκριση ή μη Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων.»   Στο  Κιάτο και […]

Continue Reading

16/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    16  /  2023     ΘΕΜΑ: 5oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 35/2022 γνωμοδότησης του συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος –Κιάτου […]

Continue Reading

13/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  03 –  04  –  2023                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    13  /  2023     ΘΕΜΑ: 2oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       «Τροποποίηση ως προς τα άρθρα 3 και 6 του κανονισμού λειτουργίας  της Λαϊκής […]

Continue Reading

14η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 24/ΑΠΡΙΛΙΟΥ/2023                                     14η/2023 τακτική συνεδρίαση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28.4.2023     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι. v  τους προέδρους των κοινοτήτων […]

Continue Reading

95/2023 Απόφαση Δημάρχου για Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ. Θ. Ασημακόπουλος  Τηλ: 2742360131 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ                         ΑΔΑ:ΨΟΚΗΩ1Θ-Φ03 Αριθμ. πρωτ: 7480 Ημ/νία: 24-4-2023   Θέμα: Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 86288 (ΦΕΚ 6506 τ. Β’/19.12.2022) απόφαση ΥΠ.ΕΣ περί Εξειδίκευσης των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς. Απόφαση Δημάρχου  Αριθμ. 95 […]

Continue Reading

99/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης /07. 4. 2023  ΕΚΤΑΚΤΗ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.  Απόφασης:   99/2023 Περίληψη: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού  έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 75/ 2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής   Στο  Κιάτο και στο […]

Continue Reading