Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        Κιάτο  13/09/2019 ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.: 10899 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣ α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,   β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων, γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.     Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Κορινθίας                                                                          Κιάτο 12-09-2019 Δήμος Σικυωνίων Συμβούλιο Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου                                Αρ. Πρωτ.: 10839   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η         Προς τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κ.κ.:                                          1.- ΚΟΛΟΒΙΝΟ   Παναγιώτη                                          2.- ΣΠΟΥΛΟ       Ιωάννη                                          3.- ΛΑΜΠΡΟΥ    Χαρίλαο                                          4.- […]

Όλο το άρθρο

18η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18η/2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019   Κιάτο 12.09.2019 αρ. πρωτ.: 10808                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3) ΠΡΟΣ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη   2. Τσολάκο Γεώργιο   3. Ζάρκο Δημήτριο   […]

Όλο το άρθρο

13η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                               13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-9-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 12-9-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 231 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος […]

Όλο το άρθρο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο

ΕΛΛΗΝΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                          ΑΔΑ: 6ΘΝ7Ω1Θ-ΝΡΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10805 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 292 Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 […]

Όλο το άρθρο