1/2021 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 02/05-5-2021 επαναληπτικής τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης  της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης.   Αριθ. Απόφασης: 1/2021   Θέμα: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με την έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων από το ΤΕΒΑ και το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων από το ΤΕΒΑ και το Κοινωνικό Παντοπωλείο  Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε για τις άγιες μέρες του Πάσχα το πρόγραμμα διανομής τροφίμων και λοιπών προϊόντων τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» όσο και από το Κοινωνικό Παντοπωλείο […]

Όλο το άρθρο

Ματαίωση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 1/29-4-2021   Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η Απριλίου έτους  2021, ημέρα   Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω […]

Όλο το άρθρο

83/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10ης/12.04.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 83/2021   1ο θέμα   Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ […]

Όλο το άρθρο

100/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11ης/23.04.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 100/2021   Θέμα 4ο Ανάκληση της 79/2021 απόφασης μετά την 746/2021 απόφασης του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 23η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

99/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11ης/23.04.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 99/2021   Θέμα 3ο Ακύρωση της 23/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση με την 746/2021 απόφαση του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 23η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

98/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11ης/23.04.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 98/2021   Θέμα 2ο Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων αλληλογραφίας.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 23η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την […]

Όλο το άρθρο

97/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11ης/23.04.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 97/2021   Θέμα 1ο Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής                   σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του                            Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2021.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή […]

Όλο το άρθρο

11η/2021 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 Κιάτο 23/04/2021 αρ.  πρωτ.:   3988 Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο […]

Όλο το άρθρο