33/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  33/2021 Περίληψη:  Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021».   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός […]

Όλο το άρθρο

22/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  22/2021 Περίληψη:  Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Α’ Κατανομή)»     .   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός […]

Όλο το άρθρο

18/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  18/2021 Περίληψη: Ορισμός Υπευθύνου παραλαβής προϊόντων στο πλαίσιο δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους” (ΤΕΒΑ/FEAD)  .   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους […]

Όλο το άρθρο

32/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  32/2021 Περίληψη:  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021 για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών 1ου και  2ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου (χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020 […]

Όλο το άρθρο

31/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  31/2021 Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021, (αριθ. 30/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  .   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021 […]

Όλο το άρθρο

9/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ: 6ΝΑ4ΟΚ3Ξ-6ΔΛ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 02/24-2-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  09/2021 Περίληψη: Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από […]

Όλο το άρθρο

8/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

  ΑΔΑ: ΩΞΧΟΟΚ3Ξ-ΙΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 (Ν.Π.Δ.Δ)                                                        Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 02/24-2-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.      Αριθμός Απόφασης  8/2021   Περίληψη:. Έκτακτη Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

7/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

  ΑΔΑ:Ω0ΣΑΟΚ3Ξ-Δ1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 2/24-2-2021 τακτικής δια περιφοράς  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης  07/2021   Περίληψη: Κατανομή ποσού 33.510,00€ στα Συμβούλια […]

Όλο το άρθρο

6/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      ΑΔΑ:ΩΧΥ3ΟΚ3Ξ-ΞΤΠ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 2/24-2-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 06/2021   Θέμα: «Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη […]

Όλο το άρθρο

5/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

  ΑΔΑ:Ψ0ΜΦΟΚ3Ξ-Ξ2Π   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 2/24-2-2021 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  05/2021   Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος  παροχής υπηρεσιών σε  […]

Όλο το άρθρο