ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Για να κατεβάσετε τον πίνακα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 199 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΔΑ:Ω8ΟΜΩ1Θ-ΔΧ4 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  8512     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 199 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 198 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΕΟΥ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8494 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.198  Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 197 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                        ΑΔΑ:ΨΔΗΨΩ1Θ-ΠΞΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8493                                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 197 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 196 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       ΑΔΑ:ΨΩ4ΧΩ1Θ-Γ68 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8492     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.196 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 195 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   ΑΔΑ:ΩΥΑΧΩ1Θ-ΜΝΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8491 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 195 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της […]

Όλο το άρθρο

23η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   23η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 Κιάτο 27/08/2020                                          Αριθ. Πρωτ.: 7995…     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Μυττά Ιωάννη Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο   Παρακαλούμε για […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 13ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

13ην  TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (26-8-2020)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   21-8-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 230 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική                                     2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο                                     3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο                                     4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη                                     5.- […]

Όλο το άρθρο

219/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/21.08.2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 219/2020   Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ […]

Όλο το άρθρο